Navigeringsmeny

Maaseudun yritysrahoitus - ingressi sv

Finansiering av landsbygdsföretag 

Ur landsbygdens företagsstöds synvinkel är 95 procent av Finlands areal landsbygd. På basis av den nya klassificeringen av stads- och landsbygdsområden ligger ca 30 procent av Finlands företag på landsbygden. Företagsstöden för landsbygden erbjuder möjligheter för många slags företag, både nyetablerade och expanderande sådana, att utveckla sin verksamhet och förnya sig. Du kan ansöka om företagsstöd för landsbygden fastän du inte skulle utöva jordbruk vid sidan om din företagsverksamhet. Etablering av företag och investeringar får stöd för att det ska uppstå mer företagsverksamhet och fler arbetsplatser på landsbygden, vilket ökar landsbygdens livskraft. Stödet får dock inte förvränga konkurrensen.

Företagsstöd för landsbygden

Ansökan om företagsstöd för landsbygden för EU-finansieringsperioden 2023–2027 har öppnats.

Mer information om företagsstöd till den som ansöker om stöd (ruokavirasto.fi).


Regional information


​​​​​​Ta kontakt

Genvägar

Alueelliset linkit - Keski-Suomi

Keski-Suomen yrityspalvelut

Uppdaterad: 05.06.2024