Näringar

Information om företags, landsbygdsnärings och fiskerihushållnings uppgifter och tjänster

Finansiering för SMF Företag - fråga experten

För att ta reda på finansieringsmöjligheterna och finansieringskällan för ett projekt
0295 024 800 (pvm/mpm)

Lue lisää rahoitusneuvonnasta

Företagarens Ekonomihjälp

Ekonomi- och skuldrådgivning för företag 0295 024 881 (lna/mta)

Läs mera om rådgivningstjänsten

FöretagsFinlands telefontjänst

Information om företags- och arbetsgivartjänster 0295 020 501 (lna/mta)

Läs mera om telefontjänsten

Rådgivning för jordbruk

Råd 2020 – rådgivning för jordbruk

Läs mera om rådgivning för jordbruk