Utveckling av gårdsbruk

IllustrationsbildNTM-centralerna beviljar understöd för gårdsbrukens investeringar och utveckling av verksamheten. Med hjälp av investeringsstöd strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

NTM-centralen finansierar landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte genom startbidrag för unga jordbrukare.

Kostnaderna för affärsverksamhetsplanen som krävs i bilagorna kan omfatta en kostnadskalkyl för investeringar.

Man kan söka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker samt inhägnande och inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten.

Neuvo 2020 är ett nytt rådgivningssystem för jordbruk och vars rådgivningstjänster är avsedda för alla odlare. Med hjälp av Neuvo 2020 kan odlare be om råd angående stödvillkor och i samband med detta låta göra en energiplan, miljöplan eller hälsovårdsplan för animalieproduktionsdjur för gården.

Regional information

Maatilojen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

Investointitukien kohteet ja rahoitus, valintamenettelyn perusteet, nuorten viljelijöiden aloitustuen ehdot, elinkeinosuunnitelman perusteet ja rakentamiseen liittyvää tietoa löydät näytön oikealla olevasta palkista.Haku on jatkuvaa

Investointitukien hakujaksot vuosittain ovat:

16.10.-15.1.                                                             
16.1.-15.3 .                                                            
16.3.-15.8.                                                              
16.8. -15.10.                                                             

Nuoren viljelijän aloitustuen hakujaksot ovat seuraavat:

1.11.-31.1.
1.2.-30.4.
1.5.-30.4.
1.5.-31.7.
1.8.-31.10

Päätökset pyritään tekemään noin kahden kuukauden kuluessa hakujakson päättymisestä.

Rakennetukien käsittelijät:

asiantuntija/maatalouden rahoitus                     Marianne Muotio    0295 027 593
asiantuntija/maatalouden rahoitus                     Heikki Mäntykoski  0295 027 596
asiantuntija/maatalouden rahoitus                     Anja Norja               0295 027 587

rakennusinsinööri                                                   Pauli Jokiaho        0295 027 561


Uppdaterad