Utveckling av gårdsbruk

IllustrationsbildNTM-centralerna beviljar understöd för gårdsbrukens investeringar och utveckling av verksamheten. Med hjälp av investeringsstöd strävar man efter att utveckla och stöda gårdsbrukens struktur och konkurrenskraft.

NTM-centralen finansierar landsbygdsföretagare vid generationsväxling och ägarbyte genom startbidrag för unga jordbrukare.

Kostnaderna för affärsverksamhetsplanen som krävs i bilagorna kan omfatta en kostnadskalkyl för investeringar.

Man kan söka om ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggning av våtmarker samt inhägnande och inledande röjning av vårdbiotoper och naturbeten.

Neuvo 2020 är ett nytt rådgivningssystem för jordbruk och vars rådgivningstjänster är avsedda för alla odlare. Med hjälp av Neuvo 2020 kan odlare be om råd angående stödvillkor och i samband med detta låta göra en energiplan, miljöplan eller hälsovårdsplan för animalieproduktionsdjur för gården.

Regional information

Maatilojen kehittäminen - Pohjois-Savo

Pohjois-Savoa kehitetään nurmen- ja maidontuotannon maan johtavaksi osaajaksi ja naudanlihantuotannon osalta vahvaksi osaajaksi, jolla on hyvin toimivat kansalliset ja kansainväliset toimintaverkostot. Tavoitteena on tilatason liiketaloudellisen kannattavuuden paraneminen, ravinnekierron tehostaminen, alkutuotannon jatkuvuuden varmistaminen sekä uusien yrityksien syntyminen.

Perusmaatalouden tuotantotavoitteet
Maidontuotanto                                340 milj. l/v         (326,7 milj. l/v vuonna 2018)
Naudanlihantuotanto                      14 milj. kg/v       (11,6 milj. kg/v vuonna 2018)

Pohjois-Savon asemaa marjojen ja avomaavihannestuotannon edelläkävijänä vahvistetaan. Tavoitteena on, että erikoismaatalouden harjoittajien osaaminen vahvistuu vastaamaan alan kehittämishaasteisiin ja tuotantotavoitteisiin ja että kotimainen, puhdas taimituotanto kehittyy.

Erikoismaatalouden tuotantotavoitteet
Mansikka                                         6 800 kg/ha         (4 120 kg/ha vuonna 2018)
Mansikan tuotantoala                   900 ha                  (985 ha vuonna 2019)
Muiden marjojen tuotantoala      580 ha                  (517 ha vuonna 2019)

Asiantuntijahaku >>

Tukijaksot

Nuoren viljelijän aloitustukea ja maatalouden investointitukea voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:

Nuoren viljelijän aloitustuki

  •  1.11.–31.1.
  • 1.2.–30.4.
  • 1.5.–31.7.
  • 1.8.–31.10.

Maatalouden investointituki

  • 16.10.–15.1.
  • 16.1.–15.3.
  • 16.3.–15.8.
  • 16.8.–15.10.

Uppdaterad