Markförsäljning enligt skoltlagen

NTM-centralen kan till skolter som bor inom skoltområdet sälja maximalt 5 hektar mark huvudsakligen för bostadsbyggande. Till en lägenhet som redan ägs av en skolt kan också tilläggsområden säljas. För småföretagarverksamhet kan mark säljas till såväl en enskild skolt som till ett företag där åtminstone majoriteten ägs av skoltar. Marken säljs till gängse pris enligt användningsändamål.

Mark som är i Forststyrelsens besittning kan överföras till NTM-centralens bruk för markförsäljning enligt skoltlagen.

I ärenden som gäller markförsäljning, vänligen kontakta Lapplands NTM-central eller landsbygdnäringsmyndigheten i Enare kommun.

Mer information:

  • forstmästare Seija Nevala, NTM-central i Lappland
  • lantbrukssekreterare Minna Pulju (Enare kommun, landsbygdsväsendet,) tfn 040 357 6077, e-post: fornamn.efternamn@inari.fi
Uppdaterad