Projektberättelser

Här kan du läsa om projekt i Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Projekten har genomförts av små och medelstora industriföretag samt olika sammanslutningar beroende på typen av projekt.

Weeefiner fångar upp näringsämnen i fiskodlingsbassänger

​​​​​​Weeefiner Oy i Jyväskylä utvecklar lösningar för att ta tillvara näringsämnen ur vattnet i fiskodlingsbassänger.

Fiskeriindustrins avloppsvatten omvandlas till gödsel med en elektrokemisk metod

Flocon Technologies Oy separerar föroreningar eller näringsämnen från avloppsvatten med den elektrokemiska vattenreningsmetoden.

BioKymppi toimii aina ravinnekierrätys edellä

Pikkukuva, jossa BioKympin yrittäjä Mika JuvonenBioKymppi on toteuttanut useita ravinnekierrätyshankkeita vuosien varrella.

Gaiamare förädlar rötningsrester till gödselpreparat

Kuvassa Ville JussilaGaiamare Oy förädlar rötningsrester från biogasanläggningen till återvunna och pelleterade gödselpreparat som kan användas inom ekoodling.

Ersättare för växttorv

Kuvassa Juha Näkkilä ja Mari Kosonen kasvihuoneella, jossa kasvaa tomaattiaI Handelsträdgårdsförbundets och Naturresursinstitutets projekt för ersättning av växttorv Kasvuturpeelle kavereita (KaTuKa) testas lösningar på förnybara växtunderlag.

Återvinning av näringsämnen främjades i tre temaprojekt

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman lamppugrafiikkaTre separata verksamma temaprojekt utvecklade undervisningsmaterial om bland annat näringsåtervinning för läroverk inom lantbrukssektorn, gav aktörer inom näringsåtervinning stöd för att göra upp en ansökan om finansiering och skapa nätverk samt främjade återvinning av näringsämnen ur pälsdjursgödsel.

Hästgödsel fungerar som ett jordförbättringsmedel för marken – IHAA-projektet

IHAA-projektet utvecklade och testade olika gödselblandningar som är baserade på hästgödsel. Projektet drevs av Pihamaa, som är huvudstadsregionens största tillverkare av växtunderlag

Koncept för serietillverkad näringsåtervinningsanläggning i gårdsbruksklass (Samara)

Kaksi biokaasulaitosta, kuvituskuva.Samara-projektet undersökt lönsamheten hos små och medelstora biogasanläggningar och för pilotförsök av anläggningarna. Projektets administration sköttes av LAB ammattikorkeakoulu Oy.

Uppdaterad: 31.01.2024