Brounderhåll

Totalt förnyas och grundrenoveras 8–13 broar per år.  Tyngdpunkten för grundförbättringar och förnyelser ligger fortsättningsvis på broar från 1950–1980-talen och rörbroar i dåligt skick. I första hand repareras broar som är i dåligt skick på huvudvägarna. De flesta broarna i dåligt skick finns dock till största del på de mindre trafikerade vägarna, vilket betyder att tyngdpunkten för verksamheten kommer att ligga på dessa.

Betydande broreparationer under år 2020 är Passin silta i Kauhava och Kylänpään silta i Laihela samt förnyelse av brolocket till Konttikosken silta i Vetil, varvid viktbegränsningen tas bort (ca 1,2 miljoner euro). Avsikten är att bron över Lappo å ska förnyas år 2020, men på grund av att planen är försenad inleds arbetet efter årsskiftet 2021. År 2021 byggs också viadukten i Kållby i Pedersöre.

Dessutom förnyar NTM-centralen ca 8 rörbroar (ca 1,2 miljoner euro) samt reparerar småskador i broarna (0,5 miljoner euro).

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns sammanlagt 1398 broar, av vilka 73 är i dåligt skick och 16 i mycket dåligt skick.

​​​​​​​

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns broar i dåligt skick utspridda jämnt i området avgränsat av Kristinestad, Seinäjoki och Karleby. De flesta av dem ligger i området som avgränsas av Närpes, Kauhajoki, Seinäjoki och Vasa. Det finns också några broar i dåligt skick på den östra sidan av linjen Seinäjoki-Karleby. Av broarna som är i mycket dåligt skick finns 5 i området av Kauhajoki-Kurikka-Jalasjärvi, 4 i Storkyro-Seinäjoki-Lappo, 4 i Malax-Vasa-Vörå och 3 i Jakobstad-Pedersöre.

Konditionsklassernas förklaringar:

Mycket dåligt skick (konditionsklass 1, med rött på kartan): Bron är redan i så dåligt skick att det är nödvändigt att reparera den. Det finns så mycket skador att det är arbetskrävande att enbart anteckna dem. Bron är i behov av fullständig grundrenovering eller till och med förnyelse.

Dåligt skick (konditionsklass 2, gult på kartan): Flera tydligt observerbara och reparationskrävande skador. Behovet av specialgranskning är uppenbart. Införs i reparationsprogrammet.

Mer information om underhåll av broar.