Brounderhåll

Totalt förnyas och grundrenoveras 8–13 broar per år. Tyngdpunkten för grundförbättringar och förnyelser ligger fortsättningsvis på broar från 1950–1980-talen och rörbroar i dåligt skick. I första hand repareras broar som är i dåligt skick på huvudvägarna. De flesta broarna i dåligt skick finns dock till största del på de mindre trafikerade vägarna, vilket betyder att tyngdpunkten för verksamheten kommer att ligga på dessa.

Betydande broreparationer som utförs år 2023 är:

  • Yli-Lesti bro i Lestijärvi. Entreprenaden verkställs av Destia Oy och arbetet inleds i april. Entreprenadpriset är cirka 1,1 milj. euro.

NTM-centralen förnyar dessutom 8 rörbroar (cirka 1 miljon euro).

I brounderhållsentreprenaden görs också reparationer av broarna. Exempelvis trälocken på broarna förnyas och små broskador repareras (cirka 1 milj. euro).

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns sammanlagt 1383 broar, av vilka 77 är i dåligt skick och 10 i mycket dåligt skick (se bild 10).

Bild 12. Broar i dåligt skick i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I den västra delen av NTM-centralen i Södra Österbottens område finns broar i dåligt skick utspridda jämnt i området som avgränsas av Kristinestad, Seinäjoki och Karleby. De flesta av dem ligger i området som avgränsas av Närpes, Kauhajoki, Seinäjoki och Vasa. Det finns också några broar i dåligt skick på den östra sidan av linjen Seinäjoki-Karleby. Av broarna som är i mycket dåligt skick ligger 6 i områdena Närpes–Bötom–Storå–Jalasjärvi, 1 bro i Seinäjoki, 2 i Korsholm–Vörå och 2 i Nykarleby.

Bild 12. Broar i dåligt skick i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I den västra delen av NTM-centralen i Södra Österbottens område finns broar i dåligt skick utspridda jämnt i området som avgränsas av Kristinestad, Seinäjoki och Karleby. De flesta av dem ligger i området som avgränsas av Närpes, Kauhajoki, Seinäjoki och Vasa. Det finns också några broar i dåligt skick på den östra sidan av linjen Seinäjoki-Karleby. Av broarna som är i mycket dåligt skick ligger 6 i områdena Närpes–Bötom–Storå–Jalasjärvi, 1 bro i Seinäjoki, 2 i Korsholm–Vörå och 2 i Nykarleby.

Mycket dåligt skick (konditionsklass 1): Bron är redan i så dåligt skick att det är nödvändigt att reparera den. Det finns så mycket skador att det är arbetskrävande att enbart anteckna dem. Bron är i behov av fullständig grundrenovering eller till och med förnyelse.

Dåligt skick (konditionsklass 2): Flera tydligt observerbara och reparationskrävande skador. Behovet av specialgranskning är uppenbart. Införs i reparationsprogrammet.

Bild 13. Broar i konditionsklasserna 1 och 2 åren 2015–2022. Broarna som är i dåligt skick har sammantaget blivit fler från att har varit 59 år 2015 till 99 år 2021. År 2022 minskade antalet broar i dåligt skick till det totala antalet 87.

Bild 13. Broar i konditionsklasserna 1 och 2 åren 2015–2021. Broarna i dåligt skick har sammantaget blivit fler från att har varit 59 år 2015 till 99 år 2021.

Mer information om underhåll av broar.

Uppdaterad: 25.05.2023