Brounderhåll

Totalt förnyas och grundrenoveras 8–13 broar per år. Tyngdpunkten för grundförbättringar och förnyelser ligger fortsättningsvis på broar från 1950–1980-talen och rörbroar i dåligt skick. I första hand repareras broar som är i dåligt skick på huvudvägarna. De flesta broarna i dåligt skick finns dock till största del på de mindre trafikerade vägarna, vilket betyder att tyngdpunkten för verksamheten kommer att ligga på dessa.

Betydande broreparationer som utförs år 2022 är:

  • Golkas stålfackverksbro i Lillkyro 
  • Stålfackverksbron över Kainastonjoki i Kauhajoki

Entreprenaderna verkställs av Otera Oy och arbetet inleds i april. Entreprenadpriset är 750 000 euro.

En annan betydande entreprenadhelhet är

  • Förnyelse av bron vid Hundholmen längs stamväg 67, Närpes
  • Grundrenovering och förstärkning av Storbron längs riksväg 8, Kristinestad

Båda broarna är "flaskhalsbroar" för specialtunga transporter. Entreprenaden är för tillfället i beräkning.

NTM-centralen förnyar dessutom cirka 8 rörbroar (cirka 1,2 miljoner euro). I brounderhållsentreprenaden görs också reparationer av broarna. Exempelvis brolocket på Hällnäs bro förnyas och småskador i broarna repareras (0,5 miljoner euro).

I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns sammanlagt 1398 broar, av vilka 77 är i dåligt skick och 22 i mycket dåligt skick (se bild 10).

Kartta huonokuntoisista, kuntoluokkien 1 ja 2, silloista

Bild 12. Broar i dåligt skick i NTM-centralen i Södra Österbottens område. I den västra delen av NTM-centralen i Södra Österbottens område finns broar i dåligt skick utspridda jämnt i området avgränsat av Kristinestad, Seinäjoki och Karleby. De flesta av dem ligger i området som avgränsas av Närpes, Kauhajoki, Seinäjoki och Vasa. Det finns också några broar i dåligt skick på den östra sidan av linjen Seinäjoki-Karleby. Av broarna som är i dåligt skick finns 7 i områdena Storå-Kauhajoki-Kurikka-Jalasjärvi, 5 i Storkyro-Seinäjoki-Kauhava, 5 i Malax-Vasa-Vörå, 5 i Jakobstad-Pedersöre och 1 i Etseri.

Mycket dåligt skick (konditionsklass 1): Bron är redan i så dåligt skick att det är nödvändigt att reparera den. Det finns så mycket skador att det är arbetskrävande att enbart anteckna dem. Bron är i behov av fullständig grundrenovering eller till och med förnyelse.

Dåligt skick (konditionsklass 2): Flera tydligt observerbara och reparationskrävande skador. Behovet av specialgranskning är uppenbart. Införs i reparationsprogrammet.

Konditionsklass 1 och 2 broar

Bild 13. Broar i konditionsklasserna 1 och 2 åren 2015–2021. Broarna i dåligt skick har sammantaget blivit fler från att har varit 59 år 2015 till 99 år 2021.

Mer information om underhåll av broar.