Betydande projekt som väntar på finansieringsbeslut

NTM-centralen i Södra Österbotten anser att till viktiga, nya investeringshelheter räknas 6 vägavsnitt i behov av förbättring (visas på kartan). Av dessa objekt väntar en del på finansieringsbeslut, medan en del ännu fordrar förplaner och vägplaner.

1. Utveckling av stamväg 67 och riksväg 19 på avsnittet Kurikka–Kauhava
2. Förbättring av landsväg 724 Vasa förbindelseväg
3. Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Karleby hamnväg–riksväg 28
4. Utveckling av riksväg 3 Korsholm–Birkalands gräns
5. Utveckling av riksväg 18 på avsnittet Seinäjoki–Jyväskylä
6. Förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ina–Kaustby

 

Riksväg 3 Tammerfors–Vasa

 

På förbindelseavsnittet Tammerfors–Vasa bör trafiksäkerheten och trafikens smidighet förbättras. Planeringsberedskapen för förbindelseprojektet är god och kostnadsberäkningen för det första skedet är 64 miljoner euro.

Projektkort riksväg 3 Tammerfors–Vasa (på finska, pdf, vayla.fi)

 

Stamväg 67 Ilmajoki–Seinäjoki

 

Det livligt trafikerade och olycksbenägna vägavsnittet är i behov av fyra körfiler och dessutom tre planskilda anslutningar och andra säkerhetsarrangemang. En översiktsplan utarbetas för vägavsnittet och ett MKB-förfarande är på gång.

Projektkort stamväg 67 Ilmajoki–Seinäjoki (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 8/regionväg 724 Vasa förbindelseväg–Alskatvägen

 

Trafiken stockar sig på vägavsnittet som har två körfiler, varvid trafiken på huvudvägen styrs till gatunätet. Vägavsnittet bör förbättras så att det får fyra körfiler och tre planskilda anslutningar. Totalkostnaderna för förbättringsåtgärderna är 84,2 miljoner euro, av vilket Vasa stads andel är ca 38 %.

 

Det första skedet Metviken–Brändö är under byggnad.

Projektkort riksväg 8 och regionväg 724 Vasa förbindelseväg (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 19 Seinäjoki–Lappo

 

Avsnittet Seinäjoki–Lappo bör förbättras med avsikt på trafikens smidighet och trafiksäkerheten. Projektets första skede har fått 25 miljoner euro i finansiering. med vilket byggs omkörningsfiler 2+2 i Lappo och Nurmo samt den planskilda anslutningen vid Atria.

Projektkort riksväg 19 Seinäjoki–Lappo (på finska, pdf, vayla.fi)

 

Riksväg 8 Vasa-Uleåborg

 

På förbindelseavsnittet Vasa–Uleåborg finns det behov av att förbättra de mest problematiska punkternas trafiksäkerhet och trafikens smidighet.

Det finns en färdig vägplan för några objekt.

Kostnadsberäkningen för hela förbindelseavsnittsprojektet är 140 miljoner euro.

Projektkort riksväg 8 Vasa–Uleåborg (på finska, pdf, vayla.fi)
Projektkort riksväg 8 Vasa–Karleby (på finska, pdf, vayla.fi)  
Projektkort riksväg 8 Karleby centrum (på finska, pdf, vayla.fi)
Projektkort riksväg 8 Vassor–Kärklax (på finska, pdf, vayla.fi)

Stamväg 67 Ena–Kaustby

 

På förbindelseavsnittet Ena–Kaustby är vägavsnittets horisontala och vertikala geometri i behov av förbättring och vägen bör också breddas, vilket gör att vägens bärkraft blir bättre.

Vägplanen för avsnittet Evijärvi-Ina (13,8 km) är färdig och vägen har breddats under åren 2017 och 2018 så att den motsvarar trafikens krav. Stamväg 67, Ena-Kaustby lokaliseringsplanen blev färdig år 2021.

Det finns ännu ingen tidtabell eller finansiering för den fortsatta planeringen av projektet.  

Projektkort stamväg 67 Ina–Kaustby (på finska, pdf, vayla.fi)

Riksväg 18 Laihela–Seinäjoki

Syftet med projektet är att stegvis förbättra servicenivån för trafiken på riksväg 18. Målet är att väsentligt förbättra långväga transporters och persontrafikens säkerhet och smidighet.

 

Skede 1 senast år 2025; 16 miljoner euro
Skede 2 senast år 2030; 20 miljoner euro (sammanlagt 36 miljoner euro)
Skede 3 senast år 2040; 26 miljoner euro (sammanlagt 62 miljoner euro).

Projektkort riksväg 18 Laihela–Seinäjoki (på finska, pdf, vayla.fi)

Förklaring av kartmarkeringar:

Punainen = keskikaiteellinen ohituskaista, vihreä = hanke, sininen = nelikaistainen osuus, ympyrä = eritasoliittymän rakentaminen, neliö = eritasoliittymän parantaminen.

Uppdaterad: 30.05.2022