Underhåll av vägnätet

I underhållet av beläggningarna riktas basfinansieringen fortsättningsvis i huvudsak till det livligt trafikerade vägnätet. Under de senaste åren har finansieringen knappast alls gett möjligheter till att förbättra vägkonstruktionen.

Omloppstiden för nya beläggningar beror utöver på finansieringen även på utvecklingen av bitumenpriset. Varje år beläggs ca 250–300 km väg med basfinansieringen, vilket gör att huvudvägarnas beläggningar kan hållas huvudsakligen i nuvarande skick. Särskilt i det lågtrafikerade vägnätet fortsätter beläggningarna dock att förfalla. Mängden underhållslappningar ökar allteftersom vägnätet får sämre skick och underhållslappningarna huvudsakligen övergår till underhållsentreprenaden. Mer uppmärksamhet än tidigare fästs vid dränering och vägrenarnas skick. Vägmarkeringarna hålls i tillfredsställande skick.

Med anslagen för år 2022 kan endast cirka 195 kilometer väg beläggas, av detta är andelen riks- och stamvägar cirka 80 %.

Karta

Bild 11. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsobjekt år 2022. Den största andelen av beläggningskilometrarna på cirka 195 kilometer ligger i huvudvägnätet, dvs. sammanlagt cirka 80 %. De största beläggningsobjekten finns på riksväg 19, 13, 8 och 3 samt på stamväg 67. Endast cirka 40 kilometer beläggs på vägar av lägre klass.

Under de senaste åren har förbättringar av grusvägarnas struktur gjorts med finansiering av basväghållningen på cirka 5–6 kilometer väg. I de regionala underhållsentreprenaderna har man varit tvungen att slopa dessa projekt och använda pengarna för menföreskrossgrus i syfte att säkerställa grusvägarnas trafikerbarhet. Konditionsnivån på andra grusvägar kan försämras, eftersom man måste minska mängden grusningar och dikningar och vintrarna kan vara milda och kortare än tidigare. På NTM-centralen i Södra Österbottens område är grusvägarnas specialproblem ytmenföret som under de senaste åren har förekommit ofta även på hösten och till och med på vintern.

Uppdaterad: 30.05.2022