Underhåll av vägnätet

I underhållet av beläggningarna riktas basfinansieringen fortsättningsvis i huvudsak till det livligt trafikerade vägnätet.

Under de senaste åren har finansieringen knappast alls gjort det möjligt att förbättra vägkonstruktionen. Omloppstiden för nya beläggningar beror utöver på finansieringen även på utvecklingen av bitumenpriset. Om man varje år skulle belägga cirka 250–300 km väg med basfinansieringen, skulle huvudvägarnas beläggningar hållas huvudsakligen i nuvarande skick. Särskilt i det lågtrafikerade vägnätet fortsätter beläggningarna dock att förfalla. Mängden underhållslappningar ökar allteftersom vägnätet får sämre skick och underhållslappningarna huvudsakligen övergår till underhållsentreprenaden. Mer uppmärksamhet än tidigare fästs vid dränering och vägrenarnas skick. Vägmarkeringarna hålls i tillfredsställande skick.

Med anslagen för år 2023 kan endast cirka 115 kilometer väg beläggas, av detta är andelen riks- och stamvägar cirka 82 %.

Bild 11. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsobjekt år 2023. Den största andelen av beläggningskilometrarna på cirka 115 kilometer ligger i huvudvägnätet, dvs. sammanlagt cirka 82 %. De största beläggningsobjekten finns på riksväg 8, 3, 66 och 28 samt på riksväg 18. Endast cirka 11 kilometer vägar av lägre klass beläggs och cirka 8 kilometer gång- och cykelväg.

Bild 11. NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsobjekt år 2023. Den största andelen av beläggningskilometrarna på cirka 115 kilometer ligger i huvudvägnätet, dvs. sammanlagt cirka 82 %. De största beläggningsobjekten finns på riksväg 8, 3, 66 och 28 samt på riksväg 18. Endast cirka 11 kilometer vägar av lägre klass beläggs och cirka 8 kilometer gång- och cykelväg.

Grusvägarnas struktur förbättras år 2023 med separat finansiering på cirka 10 kilometer. I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns sammanlagt cirka 2600 kilometer grusväg. Problemet på en del av grusvägarna är att mängden krossten som används för grusning är knapp med nuvarande finansiering och det är svårt att hålla grusvägarnas slitlager lämpligt tjockt. På NTM-centralen i Södra Österbottens område är grusvägarnas specialproblem ytmenföret som under de senaste åren har förekommit ofta även på hösten och till och med på vintern som en följd av klimatförändringen.

Uppdaterad: 29.05.2024