Navigeringsmeny
EPO TLS Investoinnit

Förbättring och investeringsobjekt

NTM-centralerna har inte tilldelats fritt programmerbar finansiering för investeringar i vägförbättringar under de närmaste åren.  Alla vägförbättringsinvesteringar som görs under de närmaste åren måste genomföras med separat finansiering. Finansieringskällorna är tilläggsfinansieringen som riksdagen beviljar och den kommunala finansieringen.

Förhandsplaner:

Utredningsplaner:

Vägplaner:

Godkända vägplaner:

Pågående vägprojekt eller projekt som inleds:

 •  Omkörningsfiler riksväg 19 i Lappo (Trafikledsverket verkställer) (på finska)
 • Omkörningsfiler riksväg 19 och planskilda ansutningen i Atria, Seinäjoki (Trafikledsverket verkställer) (på finska)
 • Förbättring av riksväg 8 och den planskilda anslutningen längs stamväg 68 i Edsevö (Trafikledsverket verkställer)
 • Förbättring av stamväg 68 vid järnvägsviadukten (V606) genom att bygga en ny viadukt i Kållby V-1879 på den norra sidan av den nuvarande inklusive vägarrangemang, Pedersöre (Trafikledsverket verkställer)
 • Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Höstves– Kolkin siltatie (landsväg 17746) Vasa och Korsholm, KU
 • NTM-centralen i Södra Österbottens broentreprenad 2, 2021–2022, KU
 • NTM-centralen i Södra Österbottens broentreprenad 1/2022, KU
 • NTM-centralen i Södra Österbottens rörbroentreprenad 2021–2022 ST
 • Byggande av Skarpängsvägen, Närpes, inleds våren 2024

Färdiga vägprojekt, beslut om överlåtelse för trafik:

2022

 • Riksväg 8 Vassor-Ölis, Korsholm, Vörå
 • Förbättring av landsväg 724 vid Metviken, Vasa (vayla.fi)
 • Förbättring av landsväg 7115 (Koskenvarrentie) på avsnittet Koskenniskantie – Seppäläntie genom att bygga en gång- och cykelväg, Alajärvi
 • Förbättring av landsväg 661 på avsnittet Storå gräns – Päntäne, Kauhajoki, 2022 KU
 • Gång- och cykelväg längs landsväg 7714 (Alaviirteentie) på avsnittet landsväg 28 – Kotaknatie, Kannus
 • Riksväg 3 anslutningen vid Juustoportti, Kurikka, KU
 • Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Vassor – Ölis, Korsholm och Vörå
 • Landsväg 748 flygfältsvägen, byggande av gång- och cykelväg, Kronoby
 • Förbättring av landsväg 17109 (Ikkeläjärventie) på avsnittet Kauhajoki gräns - Isokangas, Kurikka

2021

 • Byggande av riksväg 18 i anslutningen i Pelmaa, Seinäjoki 
 • Förbättring av stamväg 68 på avsnittet landsväg 7421 (Lakaniementie) - landsväg 750 (Isokankaantie), Vimpeli. 
 • Förbättring av landsväg 672 genom att bygga en gång- och cykelled på avsnittet stamväg 67 – Vennanmäentie, Kauhajoki. 
 • Landsväg 697 byggande av lättrafikled på avsnittet Kirkonmäki - Lintuharjuntie, Soini. 
 • Förbättring av landsväg 7060 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Ojanperä - Hakomäki, Alavus. 
 • Lv 748 flygfältsvägen, byggande av lättrafikled, Kronoby. 
 • Förbättring av landsväg 7071 på avsnittet landsväg 17351 - landsväg 17396, Alavus. (projekt för förbättring av konstruktionen) 
 • Landsväg 17171 gång- och cykelväg, Närpes (verkställt med genomföringsavtal) 

2020

 • Stamväg 67 planskilda anslutningen i Jouppi, Seinäjoki
 • Landsväg 17517 lättrafikleden i Nurmo, Seinäjoki
 • Stamväg 68, den planskilda anslutningen vid Granholmen i Jakobstad

2019

 • Riksväg 19 och stamväg 66 förbättring av den planskilda anslutningen vid Honkimäki, Lappo
 • Riksväg 19 vid Kovero i Lappo
 • Riksväg 18 lättrafikled Töysä–Mähösenkylä, Alavus
 • Landsväg 749 anslutningsarrangemangen vid Fårö i Jakobstad
 • Landsväg 775 lättrafikled mellan Kateenkangas–Yli-Kannuksentie i Kannus
 • Landsväg 17503 förbättring av Isonkyläntie på avsnittet Isolylä–Pyrolyysilaitos i Laihela

2018

 • Riksväg 8 och stamväg 68 förbättring av den planskilda anslutningen, Pedersöre
 • Landsväg 17979 arrangemang för lättrafik i Larsmo
 • Stamväg 63 Evijärvi–Ina, Evijärvi
 • Landsväg 661 gränsen till Storå–landsväg 663 i Kauhajoki
 • Landsväg 17043 och landsväg 17044 lättrafikleder, Lappfjärd
 • Riksväg 3 och stamväg 67 Kurikankylä–Saarenkylä, Kurikka

2017

 • Landsväg 17159 lättrafikleden Klockartåget–Kalax i Närpes
 • Landsväg 701 Huissi–Honkakylä vid Tuoresluoma bro i Ilmajoki
 • Landsväg 17681 lättrafiklederna längs Vanhankyläntie i Lillkyro, Vasa
 • Retardationsfil längs riksväg 18 och Sydänmaantie, Alavus

Uppdaterad: 02.06.2023