BioKymppi har legat före gällande återvinning av näringsämnen

BioKymppi Oy har under årens lopp genomfört projekt i anslutning till näringsåtervinning.

BioKympin toimitusjohtaja Mika Juvonen
Biokymppis företagare Mika Juvonen har aktivt varit med i verksamheten som branschens intressebevakningsorganisationer har bedrivit för att utveckla biogasbranschen.

BioKymppi i Kitee har koncentrerat sig på näringsåtervinning ända från företagets inledningsskede 2006–2007. Företaget har genomfört tre forsknings- och utvecklingsprojekt, som har beviljats finansiering ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Syftet med de två första forsknings- och utvecklingsprojekten som genomfördes under åren 2016–2020 var att framställa koncentrerade gödselpreparat ur biogasslam med hjälp av membranfiltreringsmetoden. I projekten utvecklades bland annat en membranfilteranordning och odlingsförsök gjordes med framställda gödselkoncentrat.

”Tipset till det första projektet kom från Förbundet för ekologisk odling. I projektet deltog sju parter såsom företag specialiserade på kommunikation och teknologi samt yrkeshögskolor. Vi var administratör för projektet”, berättar BioKymppis verkställande direktör Mika Juvonen.

I projekten producerades inga produkter som kan utnyttjas kommersiellt, men i slutet av det andra projektet kom vi på en metod som lämpar sig för att återvinna biflöden från såsfabrikerna. Detta sparkade i gång det tredje projektet, som syftade till att utvidga biogasanläggningarnas råmaterialbas samt att producera nya ekodugliga återvunna gödselmedel för växthus-, trädgårds- och åkerbruk. I det fjärde projektet investerar BioKymppi i en bengödselanläggning.

BioKymppi som grundades år 2002 förädlar organiskt avfall till el- och värmeenergi, gödselmedel och fordonsgas. Idag sysselsätter företaget 9 personer.

Under åren 2016–2022 har BioKymppi beviljats sammanlagt cirka 1,5 miljoner euro ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för sina tre forsknings- och utvecklingsprojekt, dvs. 60 % av projektens totala budget. Investeringsprojektets totala budget är cirka 2 miljoner euro, för vilket 50 % har beviljats i bidrag (998 500 euro).

Mer information om projekten i videon (youtube.com).

 

Uppdaterad: 19.01.2024