Videon har publicerades 4.7.2022

Hästgödsel fungerar som ett jordförbättringsmedel för marken – IHAA-projektet

IHAA-projektet ingår i Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen och utvecklar och testar olika gödselblandningar som är baserade på hästgödsel. Projektet drevs av Pihamaa, som är huvudstadsregionens största tillverkare av växtunderlag. Målet med projektet var att näringsämnena i allt större omfattning skulle kunna återvinnas inom livsmedelsproduktionen. Samtidigt ville man lösa stallföretagarnas problem med gödselhantering, återvinningen av grönavfall och biflöden som uppstår i huvudstadsregionen samt trygga växtkraften på åkrarna i Nyland. Hästgödseln får marken att må bra och det främjar även övergången till återvinningssamhället.

Projektets sammanlagda budget var 351 390 euro och försöksprogrammet beviljade 45 procent, d.v.s. 158 126 euro i bidrag. Projektet genomfördes 1.2.2021-31.8.2022.

Se mer på videon (youtube.com, på finska).

Uppdaterad: 22.09.2023