Videon har publicerades 22.9.2021

Koncept för serietillverkad näringsåtervinningsanläggning i gårdsbruksklass (Samara)

Kaksi biokaasulaitosta
Illustrationsbild.

Samara-projektet beviljades finansiering ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen för att undersöka lönsamheten hos små och medelstora biogasanläggningar och för pilotförsök av anläggningarna. Målet var att återvinna näringsämnen i biomassor som uppstår i jordbruket och returanvända dem inom jordbruket så kostnadseffektivt som möjligt.

”I Samara-projektet strävar vi efter att hitta metoder som med hjälp av serietillverkning gör biogasanläggningar förmånligare ur kundernas synvinkel, för att de på så sätt ska vara inom räckhåll för en större målgrupp”, berättar Janne Ekholm från Sauter Biogas Finland.

Projektet framställde systematisk och praktisk information om hur flöden inom jordbruket och näringsflöden (i synnerhet fosfor) som läckt från jordbruket kan ledas tillbaka för användning inom åkerbruket. Under projektet byggdes den första serietillverkade näringsåtervinningsanläggningen i gårdsbruksklass. Som en del av konceptet med en anläggning för näringsåtervinning tillvaratog projektet också koldioxid som kan utnyttjas som näringsämne.

Projektets administration sköttes av LAB ammattikorkeakoulu Oy. Sauter Biogas Finland Ky, Ophi Technologies Oy och Viitos-Metalli Oy deltog som delgenomförare i projektet. Tidtabellen för att genomföra projektet var 1.1.2021–31.8.2022.

Projektets totala budget var 400 000 euro, av vilket 65 procent, dvs. 260 000 euro, beviljades i understöd ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen.

Titta på videon nedan eller via länken (på finska) (youtube.com).

​​​​​​

Uppdaterad: 25.09.2023