Navigeringsmeny
Tiehankkeet Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Vägprojekt i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten sköter trafikfrågor i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för regionala väginvesteringar inom ramen för basväghållning såsom även för planeringen av dem i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten.

Trafikledsverket ansvarar för att genomföra stora byggprojekt, som riksdagen beslutar om och som nämns skilt i statsbudgeten.

NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för att genomföra regionala investeringsprojekt. NTM-centralen i Södra Österbotten beslutar om dessa projekt och de genomförs med finansiering för basväghållning eller i samarbete med kommunerna.

Kommunerna ansvarar för bygg- och förbättringprojekt som genomförs i det egna gatunätet.

Vägprojekt i Södra Österbotten

Vägprojekt i Österbotten

Vägprojekt i Mellersta Österbotten

På Trafikledsverkets webbplats finns också projektkorten för vägprojekten i vägnummerordning.

Uppdaterad: 17.03.2022