Navigeringsmeny
EPO Alueen tila ja näkymät

Regionens situation och utsikter - Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten

NTM-centralen i Södra Österbotten analyserar den nuvarande situationen inom näringarna, trafiken, miljön och arbetsmarknaderna samt gör prognoser om den framtida utvecklingen i samarbete med andra aktörer, såsom Södra Österbottens förbund, Österbottens förbund och Mellersta Österbottens förbund, läroinrättningarna, företagarorganisationen och handelskamrarna.

Uppdaterad: 05.10.2022