Navigeringsmeny
Kesäharjoittelijat - Etelä-Pohjanmaa

Sommarpraktik på NTM-centralen

NTM-centralen i Södra Österbotten sysselsätter varje sommar cirka 20–30 sommarpraktikanter för olika arbetsuppgifter.

NTN-centralen är verksam i de tre österbottniska landskapen, dvs. Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Vi har kontor i Seinäjoki, Vasa och Karleby. Över 250 personer arbetar hos oss.

Största delen av sommarpraktikanterna är högskolestuderande. För sommarpraktiken betalas lön. Praktikanterna som jobbat hos oss har studerat exempelvis biologi, kommunikation, miljöteknologi, förvaltningsvetenskaper, geografi och geologi runt om i Finland. 

Vi har fått god respons av studerandena. Vi har fått särskilt positiv respons på i synnerhet inskolningen, de mångsidiga arbetsuppgifterna, möjligheterna till distansarbete och den flexibla arbetstiden. Alla praktikanter som vi hade förra sommaren rekommenderar oss som arbetsplats.

Skulle din sommar kunna se ut såhär?

Gör som Oona och Viivi. Sök till NTM-centralen i Södra Österbotten!

Sommaren 2023 sysselsatte vi sommarpraktikanter åtminstone i följande uppgifter:

 • Kommunikation
 • Industri och avfallshantering
 • Trafik och infrastruktur
 • Bekämpning av främmande arter
 • Landsbygdsstöd och -övervakning
 • Hantering av översvämningsrisker
 • Geodata
 • Vattendragsprojekt
 • Planering av avrinningsområden
 • Digitalisering av arkivmaterial
 • Riksomfattande alguppföljning och främjande av vattendragsrestaurering
 • SeaMoreEco-projektet
 • Projektet för flodpärlmusslor och provtagning i terräng
 • Hydrologi

Årets sommarpraktikplatser kompletteras senare. Följ våra meddelanden och annonser.

Du kan söka sommarpraktikplatserna via webbsidan valtiolle.fi. En del av praktikplatserna annonseras också på webbplatsen aarresaari.net.

Uppdaterad: 04.04.2024