Tilläggsfinansiering 2020

I sin tilläggsbudget har regeringen anvisat tilläggsfinansiering för väghållningen i hela Finland.

Sammanlagt cirka 404 miljoner euro har reserverats för Trafikledsverkets utvecklingsprojekt. För basväghållningen har cirka 30 miljoner euro anvisats för reparation av vägbeläggningar. Kollektivtrafiken stöds med cirka 100 miljoner euro, av vilket cirka 15 miljoner euro riktas till NTM-centralerna. Förlusten av biljettinkomster ersätts med detta anslag. I år beviljas också 18 miljoner euro mera i statsunderstöd för att stöda gång- och cykeltrafik.

Ur tilläggsbudgeten anvisades för NTM-centralen i Södra Österbottens område s.k. fullmaktsanslag för följande byggprojekt (riksdagens tilläggsprojekt):

 • Riksväg 19 Seinäjoki-Lappo, 25 miljoner euro, av vilket 2,0 miljoner euro för år 2020
 • Riksväg 8 ramp i Edsevö, 8,2 miljoner euro, av vilket 2,5 miljoner euro för år 2020
 • Förbättring av stamväg 68 genom att bygga en ny viadukt i Kållby V-1879, Pedersöre, 5,0 miljoner euro, av vilket 0,1 miljoner euro för år 2020

Trafikledsverket ansvarar för att genomföra dessa projekt.

Andra tilläggsfinansieringsobjekt

 • Landsväg 661 Päntäne-Storå i Kauhajoki, vägförbättring 0,76 miljoner euro
 • Landsväg 7071 Kätkänjoentie, Alavus, slutförande av grundförbättringen 0,2 miljoner euro
 • Riksväg 3 korsningen vid Juustoportti i Jalasjärvi, förbättring av anslutningsområdet 0,15 miljoner euro.

Även följande planeringsobjekt har fått planeringsanslag för år 2020:

 • Stamväg 63 Ina–Kaustby lokaliseringsplan
 • Riksväg 8 Kyrklundens rondell – anslutningen riksväg 13, Karleby
 • Riksväg 3 Vasa–Laihela, översiktsplan och MKB
 • Stamväg 67 Ilmajoki–Seinäjoki, översiktsplan och MKB
 • Riksväg 8 Karleby–Haavistonkangas, vägplan
 • Riksväg 8 Vasa–Karleby, planering av omkörningsfiler, 1,0 miljoner euro
 • GigaVaasa, planering av trafikförbindelserna, 0,5 miljoner euro

Av tilläggsfinansieringsanslaget som beviljats för basväghållning (cirka 3,75 miljoner euro) kommer cirka 2,0 miljoner euro att användas för att reparera beläggningar och cirka 1,7 miljoner euro för ändringar på grund av trafikmärkesreformen.

Under programperioden genomförs flera kommunala investeringar i landsvägsnätet. Beslut om finansieringen för dessa och genomföringstidpunkterna fattas av kommunerna. Kommunalt finansierade projekt förbättrar huvudsakligen den lätta trafikens säkerhet eller anslutningarna som fordras för utveckling av markanvändningen.

År 2020 startar eller fortsätter byggandet av följande lättrafikleder:

 • Landsväg 17517 lättrafikled mellan Tepontie och Latikkaområdet i Seinäjoki
 • Landsväg 697 gång- och cykelled Kirkonmäki-Murtokankaantie, Soini
 • Landsväg 749 Norraleden, Lottelunds rondell i Karleby
 • Landsväg 17171 gång- och cykelled, Åbrovägen i Yttermark, Närpes
 • Förbättring av landsväg 7060 genom att bygga en gång- och cykelled på avsnittet Ojanperä-Hakomäki i Alavus