Tilläggsfinansiering

Projekt som beviljats tilläggsfinansiering: 

  • Förbättring av den första delen av landsväg 17360 (Blaxnäsvägen), Närpes: 160 000 euro 
  • Riksväg 8, planering av en planskild korsning i Ytterjeppo, Jakobstad: 150 000 euro 
  • Åminnevägen och Övermalaxvägen planering av gång- och cykelled, Malax: 170 000 euro 
  • Landsväg 17049, förbättring av Perusvägen, 4,1 km, Kristinestad: 280000 euro 
  • Landsväg 17811, förbättring av Vassorvägen, Vörå: 420 000 euro 
  • Landsväg 17379, reparationsplanering av Hannukselantie, Ilmajoki: 200 000 euro 
  • Riksväg 3, korsningsarrangemang vid Juustoportti, Kurikka: 410 000 euro 
  • Landsväg 711, uppgörande av vägplan Alajärvi-Ruona, Alajärvi: 250 000 euro 

Under programperioden kommer kommunala investeringar att göras i landsvägsnätet. Kommunerna beslutar om finansieringen och genomföringstidpunkterna för dessa. Kommunfinansierade projekt förbättrar huvudsakligen den lätta trafikens säkerhet eller utgör förbättringar av anslutningar som behövs för utvecklingen av markanvändningen.  

Se Trafikledsverkets projekter som är under byggnad (hela Finland)