Publicerades 31.8.2023

Gaiamare förädlar rötningsrester till återvunna och pelleterade gödselpreparat lämpliga för ekoodling

Gaiamare Oy förädlar rötningsrester från biogasanläggningen till återvunna och pelleterade gödselpreparat som kan användas inom ekoodling. Startup-företaget i Åbo har genomfört tre olika forsknings- och utvecklingsprojekt, av vilka det senaste som bäst utför åkerodlingsförsök.

Kuvassa Ville Jussila
Affärsverksamhetsdirektören för bio- och cirkulär ekonomi Ville Jussila från Meriaura Group konstaterar att särskilt inom bio- och cirkulär ekonomi finns det betydande tillväxtutsikter.”Vi anser att det är ett affärsverksamhetsområde med god potential”.

Gaiamare har utrett om rötningsresten från biogasanläggningen kan bearbetas med en ny metod till ett kostnadseffektivt gödselpreparat, för vilket det finns en marknad och användare. Målet är att skapa ett kommersiellt, återvunnet och inhemskt gödselmedel i form av pellets, som kan användas inom ekoodling.

Projekten fick sin början i biogasanläggningsbolaget i Nystad, som ägs av investeringsbolaget Aura Mare Oy. Aura Mare investerar i projekt som främjar bio- och cirkulär ekonomi och bolaget är verksamt inom koncernen Meriaura Group.

”Vi har tillsammans med biogasanläggningen försökt hitta en lösning på problemet med behandlingen av rötningsrester, eftersom åkerarealerna är knappa inom den traditionella åkerspridningen av gödsel. Därför grundade vi startup-företaget Gaiamare Oy, för vilket vi ansökte om utvecklingspengar ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen”, berättar affärsverksamhetsdirektören för bio- och cirkulär ekonomi Ville Jussila från Meriaura Group.

Rötningsresten förädlas med en mikrotermisk metod

I det första forskningsprojektet utredde Gaiamare i samarbete med DTS Finland, med vilka processer, vidareförädlingsteknik och blandningsförhållanden man kan framställa slutprodukter som passar för olika användningsändamål. Projektet klargjorde att en mikrotermisk metod som har utvecklats av DTS Finland kan användas i förädlingen av rötresten. Man stannade för metoden på grund av dess kostnadseffektivitet.

”Vi har undersökt ganska många olika metoder. De andra metoderna grundar sig mer eller mindre på att låta avdunsta vatten som finns i massan. Det äter avsevärt mycket mer energi”, berättar Ville Jussila.

Utvecklingsarbetet fortsatte med att förädla rötningsrest i ett vidareutvecklingsprojekt, i vilket man utredde hur förbehandlingen av återvinningsbaserade råmaterial kan effektiveras och hur näringsbalansen i slutprodukten och kvaliteten på pellets kan utvecklas så att den blir ännu bättre.

I det tredje projektet undersöktes inverkan av det återvunna gödselmedlet som utvecklats i tidigare projekt på växternas tillväxt, skördebildningen och markens egenskaper med hjälp av odlingsförsök. Naturresursinstitutet utför som bäst åkerodlingsförsök.

”Vi är hittills optimistiska. Vi har nått goda näringsförhållanden och konstaterat att produkten kan pelleteras”, konstaterar Jussila.

Ihmisen kämmenessä pellettiä
Pellets framställd från rötrest. Bild: Gaiamare
Pelto, jossa kasvusto aluillaan
Naturresursinstitutet utför åkerodlingsförsök inom projektet. Bild: Gaiamare.

Målet är att skapa ett återvunnet gödselpreparat för kommersiellt bruk

Behandling av rötningsresten som uppstår som biflöde till biogasprocessen har tills vidare varit olönsamt för biogasanläggningarna. Enligt resultaten av Gaiamares projekt kan man närma sig en sådan behandling av rötningsresten som har ett positivt värde såväl ekonomiskt som för miljön.

”Målet är att vi ska hitta andra biogasanläggningar som vill delta”, konstaterar Jussila.

Tre forsknings- och utvecklingsprojekt har beviljats finansiering ur det nationella försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen. Gaiamare har för avsikt att avancera vidare i sina projekt till produktiv investering, då företaget ska börja producera återvunna gödselmedel för försäljning.

Under åren 2021–2023 har Gaiamare beviljats totalt 171 500 euro i finansiering för sina tre forsknings- och utvecklingsprojekt ur försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen, dvs. 70 procent av den totala budgeten för projekten.

Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnens har som mål att främja bearbetningen av gödsel, avloppsslam från reningsverk och andra motsvarande näringshaltiga biomassor i syfte att ta tillvara nödvändiga näringsämnen för jordbruket. Med det riksomfattande försöksprogrammet finansieras forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet samt tillhörande investeringar, som främjar återvinning av näringsämnen. Målet är att bland annat att främja utveckling av produktion och produktutveckling av återvunna gödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det gäller återvinning av näringsämnen samt produkter med hög förädlingsgrad.

Utforska projektet mer i videon (youtube.com).

Läs mer om försöksprogrammet (ely-keskus.fi)

Läs mer om Gaiamare, på finska (auramare.fi).

Uppdaterad: 25.09.2023