Navigeringsmeny
EPO Organisaatio

Organisation - Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

 • Överdirektör Mika Soininen, tfn 0295 027 403
 • Utvecklingsplanerare och ledningens assistent Iiro Penninkangas, tfn  0295 027 771
 • Förvaltningsdirektör (UF-centret) Seija Rosnell, tfn 0295 022 103 
 • Strategichef Timo Takala tfn  0295 027 708
 • Utvecklingsexpert, kundrelationsärenden Soile Kauttio, tfn 0295 027 715
 • Klimatkoordinator Niina Pirttiniemi, tfn 0295 027 904
 • Informationschef Camilla Juntunen, tfn 0295 027 973

 Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens

 • Direktör Mika Soininen, puh. 0295 027 403
 • Företags- och arbetskraftsenhetens chef Jari Aaltonen, tfn 0295 027 541 
 • Landsbygdsenhetens chef Ritva Rintapukka, tfn  0295 027 619

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 • Direktör Anders Östergård, tfn 0295 027 766
 • Chef för enheten för väghållningsplanering Janne Ponsimaa, tfn 0295 027 746
 • Trafiksystemenhetens chef Jarmo Salo, tfn 0295 027 754

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

 • Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560
 • Enheten för områdesanvändning och vattentjänster, områdesanvändningschef Jyrki Palomäki, tfn  0295 027 894
 • Naturskyddsenheten, naturskyddschef Leena Rinkineva-Kantola, tfn  0295 027 920
 • Miljöskyddsenheten, miljöskyddschef Päivi Kentala, tfn  0295 027 828
 • Enheten för vattenresurser, vattenresurschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

 

Oikopolut

pdf-dokumentit eivät ole saavutettavia.