Navigeringsmeny
EPO Organisaatio

Organisation - Södra Österbotten

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

 • Överdirektör Timo Saari, tfn 0295 028 501
 • Utvecklingsplanerare och ledningens assistent Iiro Penninkangas, tfn  0295 027 771
 • Förvaltningsdirektör (UF-centret) Seija Rosnell, tfn 0295 022 103 
 • Strategichef Timo Takala tfn  0295 027 708
 • Utvecklingsexpert, kundrelationsärenden Soile Kauttio, tfn 0295 027 715
 • Informationschef Camilla Juntunen, tfn 0295 027 973

 Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens

 • Direktör Timo Saari, puh. 0295 028 501
 • Landsbygdsenhetens chef Ritva Rintapukka, tfn  0295 027 619
 • Företags- och arbetskraftsenhetens chef Marjut Leppänen, tfn 0295 027 585
 • Chef för företagsservice Johanna Olsson, tfn 0295 027 540

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur

 • Direktör Anders Östergård, tfn 0295 027 766
 • Chef för enheten för väghållningsplanering Janne Ponsimaa, tfn 0295 027 746
 • Trafiksystemenhetens chef Jarmo Salo, tfn 0295 027 754

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser

 • Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, tfn 0295 027 560
 • Enheten för områdesanvändning och vattentjänster, områdesanvändningschef Jyrki Palomäki, tfn  0295 027 894
 • Naturskyddsenheten, naturskyddschef Leena Rinkineva-Kantola, tfn  0295 027 920
 • Miljöskyddsenheten, miljöskyddschef Anne Polso, tfn  0295 027 975
 • Enheten för vattenresurser, vattenresurschef Kim Klemola, tfn 0295 027 829

 

Oikopolut

pdf-dokumentit eivät ole saavutettavia.

Uppdaterad: 05.03.2024