Navigeringsmeny
EPO Nuorisotakuun seuranta

Nuorisotakuun seuranta – Etelä-Pohjanmaa

Mikä on nuorisotakuu?

Nuorisotakuu tarkoittaa, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan viimeistään 3 kuukauden kuluessa työnhaun alkamisesta työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka. Ensimmäinen askel on nuoren työnhakijan ja työ- ja elinkeinotoimiston asiantuntijan yhdessä tekemä työllistymissuunnitelma. 

Nuorisotakuun tavoitteena on

  • edistää nuoren koulutukseen ja työmarkkinoille sijoittumista,
  • estää nuoren työttömyyden pitkittyminen sekä
  • estää nuorten syrjäytymistä.

Ketkä ovat vastuullisia?

Vastuu nuorisotakuun toteuttamisesta kuuluu kaikille, erityisesti kunnille, TE-hallinnolle ja oppilaitoksille. Kannustamme myös yrityksiä ottamaan vastuuta nuorisotakuun toteutumisesta tarjoamalla nuorille työ-, työssäoppimis- ja työhöntutustumispaikkoja. Nuorisotakuun toteutuminen edellyttää eri tahojen sujuvaa yhteistyötä ja sitoutumista yhteiseen päämäärään.

Miten Etelä-Pohjanmaalla?

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimisto koordinoivat nuorisotakuuta maakuntatasoisesti ja tekevät yhteistyötä kuntien ja elinkeinoelämän kanssa nuorisotakuun toteutumiseksi.

Uppdaterad: 05.03.2024