Navigeringsmeny
VAR Projektit ja hankkeet

Projektit ja hankkeet - Varsinais-Suomi

Tällä sivulla esitellään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen projektit ja hankkeet.

Elinkeinot-vastuualueen hankesivustoja

Elinkeinot - teemasivusto

Ympäristö-vastuualueen hankesivustoja

Ympäristö - teemasivustot

Tiivistelmät päättyneistä ympäristöhankkeista

 • Päättyneet ympäristöhankkeet
  • BILKE - Biotalouden keinoin kohti ilmastokestävyyttä 2015-2017
  • FRESHABIT LIFE IP - Lounais-Suomen joet
  • Itämeri-yhteistyöllä ilmastokestävyyttä - tulva- ja kuivuusriskien hallinta 2019-2021
  • Jätekuljetusten valvonnan kehittämishanke 2016
  • Kestävää ravinteiden käsittelyä biokaasuntuotannossa - Sustainable biogas -hanke 2020-2022
  • Kiertotalous ja materiaalitehokkuus maakunnassa -hanke 2017-2020
  • Kokemäenjoki-LIFE 2006-2012
  • KOTOMA - Maatalouden vesiensuojelun kohdentaminen 2016-2018
  • LOSSI - Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen 2019-2020
  • MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella 2020-2022
  • Maisema-alueet: Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan arvokkaiksi maisema-alueiksi 2016
  • Natureship - Itämeren rannikkoalueiden integroitu suunnittelu ja luonnonhoito 2009-2013
  • Ravinneneutraali kunta - RANKU 2015-2017 ja RANKU3 -hanke 2018-2020
  • SAAVI - Saarenjärven ravinteiden keräämisen yhteistyö- ja ylläpitohanke 2017-2019
  • Satasuo - Satakunnan soiden moninaiskäytön selvitys 2011-2013
  • SEABASED - uusia keinoja meren sisäisen kuormituksen vähentämiseksi 2018–2021
  • TEHO Plus 2011 - 2014
  • UrbanStormwaterRisk 2016-2019
  • VELHO 2011-2014 eli Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla

Uppdaterad: 16.04.2024