Jänhijoki

Jänhijoki saa alkunsa Tammelan järvialueelta ja laskee Loimijokeen Jokioisten kunnan alapuolella. Valuma-alueen yläosa on metsävaltaista aluetta, mutta muuttuu Forssan ja Jokioisten alueella peltovaltaisemmaksi. Jänhijoen ekologinen tila on tyydyttävä. Vaikka se on ekologiselta tilaltaan paremmassa kunnossa kuin muut Loimijoen sivujoet, kohdistuu siihenkin voimakasta hajakuormitusta ja sen ravinnepitoisuudet ovat suuria ja vesi sameaa erityisesti suurten virtaamien aikaan keväällä ja syksyllä. Valuma-alueen järvet sijaitsevat pääosin valuma-alueen latvaosissa, joten ne eivät tasaa jokialueen virtaamia ja virtaamanvaihtelut ovatkin suuria mikä näkyy mm. vedenlaadun voimakkaana vaihteluna.

Kartta, Jänhijoki © Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kartta, Jänhijoki. © Varsinais-Suomen ELY-keskus

Faktaa Jänhijoesta:

Valuma-alueen pinta-ala: 205 km2
Joen pituus: 33 km
Kunnat: Tammela, Forssa, Jokioinen Humppila, Ypäjä
Peltoprosentti: 31 %
Järvisyys valuma-alueesta: 3,8 %
Keskivirtaama: 1,6 m3/s

Uppdaterad: 13.06.2022