Kojonjoki

Kojonjoki on suurin Loimijoen sivujoista ja se tunnetaan myös nimillä Koenjoki tai Koijoki. Joki saa alkunsa Forssan Koijärvestä ja laskee Loimijokeen Loimaalla Alastaron yläpuolella. Valuma-alue on peltovaltaista ja jokeen kohdistuva vesistökuormitus on pääasiassa hajakuormitusta maataloudesta, metsätaloudesta sekä haja-asutuksesta, mutta valuma-alueella on myös jonkin verran pistekuormitusta aiheuttavaa teollisuutta sekä  turvetuotantoa.

Kojonjoen ekologinen tila on välttävä ja tilaa heikentää erityisesti korkeat ravinnepitoisuudet. Kojonjoen virtaamien ja vedenkorkeuksien vaihtelut ovat suuria ja alue on hyvin tulvaherkkää, koska valuma-alueella ei sijaitse juurikaan virtaamia tasaavia järvialtaita. Suuret virtaamavaihtelut ja toistuvat tulvat huuhtovat ravinteita vesistöön, lisäävät eroosiota ja heikentävät myös joen kalakannan olosuhteita.

Kartta, Kojonjoki © Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kartta, Kojonjoki. © Varsinais-Suomen ELY-keskus

Faktaa Kojonjoesta:

Valuma-alueen pinta-ala: 470 km2
Joen pituus: 70 km
Kunnat: Forssa, Urjala, Humppila, Loimaa
Peltoprosentti: 40 %
Järvisyys valuma-alueesta: 0,4 %
Keskivirtaama: 3,8 m3/s

Uppdaterad: 13.06.2022