Navigeringsmeny
Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Kokka kohti Suomea - Kansainvälisistä osaajista kasvua ja kilpailukykyä kasvukeskuksiin

Tavoite: Turvata yritysten kasvua edistämällä kansainvälisten osaajien rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille

Kohderyhmät: Alueelle palveluja tarjoavat tahot kasvukeskuksissa

Toteuttaja: Valtakunnallista hanketta koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY-alueet: Kaikki ELY-alueet

Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ​​​​​​

Toteutusaika: ESR-rahoitteinen hanke toteutetaan 1.1.2019-31.12.2023

Hankkeen tausta ja tarkoitus

Kokka kohti Suomea -hankkeen tavoitteena on turvata yritysten kasvua kasvukeskuksissa edistämällä kansainvälisten työntekijöiden rekrytoitumista Suomen työmarkkinoille. Hanke pyrkii osaltaan toteuttamaan hallituksen Talent Boost -toimenpideohjelmaa, joka pyrkii vahvistamaan ja helpottamaan työperusteista maahanmuuttoa sekä jo maassa olevien kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen kanavoimista yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tueksi. Osaavan työvoiman saatavuusongelmat ovat yleistyneet Suomessa lähes kaikilla toimialoilla ja demografinen kehitys ennakoi työvoimapulan jatkuvan tulevaisuudessa taloudellisista suhdanteista huolimatta.

LogotHankkeessa tarkoitetaan kansainvälisellä osaajalla oman alansa ulkomaista ammattilaista ja kasvukeskuksella aluetta, jolla on todennettu työvoimapula ja ulkomaisen työvoiman tarve.

Alueelliset alahankkeet

Kokka kohti Suomea -hankkeen aikana on synnytetty eri ELY-alueille 14 alueellista alahanketta, joissa ovat mukana alueiden keskeiset toimijat. Toteuttajina on esimerkiksi kaupunkeja, oppilaitoksia ja yrityksiä.

Alueellisten hankkeiden kautta luodaan toimintakäytäntöjä, jotka edistävät kansainvälisten osaajien hyödyntämistä Suomen työmarkkinoilla ja auttavat ulkomaisia osaajia perheineen asettautumaan kullekin kasvukeskusalueelle. Samalla tuetaan työnantajia siten, että kansainvälisen työvoiman rekrytointikynnys työyhteisöihin madaltuu. Tavoitteena on hankkeen aikana kehitettyjen mallien vakiinnuttaminen osaksi kansallisia käytäntöjä sekä monitoimijaisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen kullakin alueella sekä valtakunnallisesti.

Alueellisissa alahankkeissa toiminnan painopisteet vaihtelevat riippuen paikallisista tarpeista. Hanketoiminnassa voidaan keskittyä esimerkiksi seuraaviin tavoitteisiin:

Alueellisen hankkeen painopistealueita voivat olla esimerkiksi:

 • julkisten asettautumispalvelujen ja neuvontapisteiden kehittäminen
 • työnantajien tukeminen erilaisilla rekrytointi- ja harjoittelukampanjoilla, jotta kynnys ulkomaalaisten osaajien palkkaamiseen madaltuu
 • kansainvälisten osaajien perheenjäsenten alueelle sijoittumisen edistäminen
 • maassa jo olevien kansainvälisten osaajien (esim. ulkomaalaiset opiskelijat) kiinnittäminen Suomen työelämään
 • alueen vetovoimaisuuden kehittäminen

Valtakunnalliset toimenpiteet

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kokka kohti Suomea -hanke ovat julkaisseet yritysten käyttöön Kansainvälisen rekrytoinnin oppaan sähköisenä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Sen tarkoituksena on vastata yritysten keskeisiin kv-rekrytointia koskeviin kysymyksiin ja madaltaa näin kynnystä kv-työvoiman palkkaamiseen.

Kokka kohti Suomea -hankkeen rahoittamat Kasvua kansainvälisistä osaajista -asettautumispalvelut ovat alkaneet helmikuussa 2022. Palvelussa tarjotaan ulkomailta rekrytoiville pk-yrityksille mahdollisuus hankkia yksityiseltä sektorilta relokaatiopalveluita viranomaisen subventoimana. Palvelu on suunnattu erityisesti Pohjanmaalle, Keski-Pohjanmaalle ja Pohjois-Pohjanmaalle, mutta on myös hyödynnettävissä ympäri Suomen.

Lisätietoa: Kasvua kansainvälisistä osaajista (kohtisuomea.fi)

Yhteystiedot:

 • Heidi Popova,
  projektipäällikkö, puh. 0295 022 753
 • Jannika Saario, projektikoordinaattori, puh. 0295 023 080
 • Timo Selovuo,
  projektiasiantuntija, puh. 0295 022 044
 • Taina Suonpää,
  projektisuunnittelija, puh. 0295 022 751

Sähköpostiosoitteet:
[email protected]

Uppdaterad: 09.11.2023