Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Ympäristön tila

Miljöns tillstånd och samhällsstrukturen - Egentliga Finland och Satakunta

Miljöförvaltningen tar fram information och upprätthåller riksomfattande datasystem för både eget och sina samarbetspartners bruk. NTM-centralen i Egentliga Finland samlar in information om miljöbelastningen och miljöns tillstånd för sydvästra Finlands del.

De material som lagras i datasystemen är ett centralt verktyg för uppföljningen av miljöns tillstånd, övervakningen av verksamhetsidkarnas utsläpp och bedömningen av miljökonsekvenserna.

Enligt ett EU-direktiv (2003/4/EY) bidrar tillgång till miljöinformation och spridning av sådan information till en ökad medvetenhet om miljöfrågor, ett fritt meningsutbyte och ett aktivare deltagande i beslutsfattandet.

Ympäristö Nyt - egen miljötjänst i Sydvästra Finland

ymparistonyt.fi ​​​​​​​-tjänsten erbjuder 

  • aktuella miljönyheter och händelser i Satakunta och Egentliga Finland
  • många temasidor, t.ex. Kolneutralt Sydvästra Finland, Påverka vattnet nu, Kulturmiljö (regionala kulturmiljöprogram), Miljöutbildning, Våra skolors närvatten
  • information om miljöns tillstånd i Sydvästra Finland
  • miljöstatistik i form av grafiska figurer (lounaistieto.fi)

Uppdaterad: 25.05.2022