Navigeringsmeny
VAR Alueen tila ja näkymät Työllisyyskatsaukset

Översikter och rapporter - Egentliga Finland

Egentliga Finland är ett ekonomiskt och kulturellt kärnområde i Finland. Av tradition har sysselsättningsnivån varit bland landets högsta genast efter Nyland.  Recessionen på 1990-talet tog en femtedel av regionens arbetsplatser. Till skillnad från de flesta landskap i Finland har antalet arbetsplatser på 2000-talet överskridit den nivå som rådde före recessionen på 1990-talet.
Till följd av den ekonomiska kris som fick sin början hösten 2008 har regionen relativt sett fått en svagare ställning och denna försämring har tills vidare förvärrats av strukturomvandlingen inom havs- och teknologiindustrin. Tiden får utvisa, om regionens ekonomi återhämtar sig från denna svacka på samma sätt som från 1990-talets recession.

NTM-centralen har tillgång till mångsidiga uppgifter om arbetsmarknaden. Tyngdpunkten ligger på uppgifter om efterfrågan på och utbudet av arbetskraft, som tillsammans skapar den rådande sysselsättningsnivån. Dessa uppgifter används för att följa upp omvärlden och sysselsättningens struktur och förändring. Förutom de nämnda uppföljningsuppgifterna tar ELY-centralen fram och utnyttjar prognostiseringsinformation om sysselsättningens utveckling ur bransch- och yrkesperspektiv.

Aktuella lägesöversikter:
•    sysselsättningsöversikter
•    yrkesbarometern
•    Egentliga Finlands regionala utvecklingsutsikter
•    undersökningar av behovet av arbetskraft och utbildning (TKTT)

Uppdaterad: 25.05.2022