Navigeringsmeny
Organisation

Organisation - Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland i korthet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland är en branschövergripande utvecklings- och servicecentral. Vårt mål är att stärka en hållbar välfärd i Egentliga Finland och Satakunta. Utgångspunkten för vår verksamhet är att med ett nätverksbaserat samarbete trygga en hållbar välfärd, ett aktivt näringsliv, attraktiva landskap och en attraktiv miljö samt nöjda invånare.

Ledningen vid NTM-centralen i Egentliga Finland

  • Överdirektör Olli Madekivi
  • Näringar, arbetskraft och kompetens: direktör Timo Metsä-Tokila
  • Trafik och infrastruktur: direktör Tuovi Päiviö
  • Miljö och naturresurser: direktör Olli Madekivi
  • Förvaltningsdirektör Else-Maj Laurila

Gemensamma tjänster

  • Utvecklingschef: Pekka Salminen
  • Strategichef: Timo Mäkelä
  • Kommunikationschef: Terhi Suominen

Handledare i NTM-centralen i Egentliga Finland

Enheter och direktör för Näringar, arbetskraft och kompetens

Timo Metsä-Tokila, direktör för Näringar, arbetskraft och kompetens

Landsbygdsenheten, enhetschef Antti Jaatinen
Jordbruksenheten, enhetschef Harri Livén
Fiskeritjänster, enhetschef Okku Kalliokoski
Arbetslivs- och företagartjänster, enhetschef Hannu Lehti

Enheter och direktör för Trafik och infrastruktur

Tuovi Päiviö, direktör för Trafik och infrastruktur

Trafiksysteme, vikarie för direktören för ansvarsområdet trafik, Hanna Lindholm
Väghållnings-planering och skärgårdstrafik, enhetschef Antti Kärki
Västra upphandlingsområdet:
Underhåll , enhetschef Katja Levola
Investeringar, enhetschef Ari Perttu

Enheter och direktör för Miljö och naturresurser

Olli Madekivi, överdirektör och direktör för Miljö och naturresurser

Områdesanvändning, enhetschef Risto Rauhala
Naturvård, enhetschef Olli Mattila
Miljövård, enhetschef Anu Lillunen
Vattenenheten, enhetschef Mirja Koskinen

e-postformat: förnamn.efternamn@ely-keskus.fi

Kundtjänstcentraler:

Trafikens kundservice 0295 020 601
Kundservice för miljöfrågor 0295 020 901
FöretagsFinlands telefontjänst 0295 020 501
Ekonomihjälpen 0295 024 881
TE-tjänster: telefonservice för personkunder 0295 025 510
Priser för samtal: lna/mta

Uppdaterad: 10.11.2022