Navigeringsmeny
VAR Tehtävät ja toiminta

Uppgifter och verksamhet - Egentliga Finland

NTM-centralen i Egentliga Finland är en kund- och medborgarvänlig, kunnig och pålitlig regional utvecklings- och serviceorganisation. Som ansvarig myndighet känner NTM-centralen till utmaningarna och möjligheterna i sin verksamhetsmiljö.

Vision

Landskapen inom Egentliga Finlands NTM-centrals verksamhetsområde klarar sig bra och utvecklar en hållbar välfärd i en ständigt föränderlig värld. NTM-centralen är en intelligent organisation som är uppskattad, nätverksorienterad och kundvänlig.

Värden

 • Kundorientering
  Vi betjänar proaktivt, rättvist, snabbt och så att intressen jämkas.
 • Sakkunskap
  Vi erbjuder våra klienter bästa möjliga sakkunnighet och information. Vi förnyar aktivt vårt kunnande.
 • Samarbete
  Vi arbetar tillsammans på ett resultatgivande och förvaltningsöverskridande sätt. Vi utvecklar vår verksamhet öppet och i interaktion med partners och klienter.

NTM-centralen i Egentliga Finlands uppgifter

Ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens

 • Främjande av företagande och näringsverksamhet
 • Arbetsmarknadens funktion, tillgången till arbetskraft och sysselsättning
 • Utkomstskydd för arbetslösa och lönegaranti
 • Internationalisering
 • Utbildning och kompetens
 • Landsbygdsnäringars utveckling
 • Främjande av fiskerihushållningen, gårdsbruk och utveckling av landsbygden
 • Invandring, invandrares integration och sysselsättning
 • Genomförande av strukturfondsprojekt
 • Styrning av arbets- och näringsbyrån
   

Fiskerihushållning som specialiseringsuppgift (näringsansvarsområdet)

Administrationen av fiskeriuppgifterna är sedan 1.1.2015 centraliserad till tre NTM-centraler. NTM-centralen i Egentliga Finland svarar för fiskeriuppgifterna på kustområdet, dvs. Egentliga Finlands, Satakunta, Österbottens, Södra Österbottens, Nylands och Sydöstra Finlands NTM-centralers områden.

Organiseringen av fiskerihushållningsadministrationen fr.o.m. 1.1.2015.pdf (karta på finska, 200 kt)
 

Verksamhetsområde för NTM-centralen i Egentliga-Finland på kartan.Ansvarsområdet trafik och infrastruktur

 • Vägunderhåll
 • Vägprojekt
 • Kollektivtrafik
 • Skärgårdstrafik
 • Trafiksäkerhet
   

Ansvarsområdet miljö och naturresurser

 • Miljövård: tillsyn över verksamhet som kräver tillstånd, miljökonsekvensbedömning, främjande av cirkulär ekonomi
 • Områdesanvändning och byggande: utveckling av samhällsstrukturen, styrning av kommunernas planläggning, vård och skydd av kulturmiljön, byggnadsskydd 
  Karta: Kommunerans planläggning och områdetsindeling, NTM-centralen i Egentliga Finland.pdf (uppdatat 1.2.2024, karta på finska) ​​​​​
 • Naturvård och hållbar användning av naturresurserna: skydd av arter och livsmiljöer, genomförande av skyddsprogram
  Personal (naturvård) och områdesindelning.pdf (uppdatat 1.3.2023, karta på finska)
 • Vattenvård och havsskydd: beredning av vattenvårds- och havsvårdsplaner och genomförande av programmet för skydd av Östersjön, skydd av grundvattenområden, planering av vatten- och avloppstjänster, vattenskydd för jordbruk och skogsbruk, uppföljning av vattendragens tillstånd
 • Samordning av det regionala miljöprogrammet, främjande av miljömedvetenhet
   

Riksomfattande specialiseringsuppgifter (miljöansvarsområdet)

 • Samordning och sakkunniguppgifter som gäller miljöskyddet vid fiskodling
 • Samordning av hanteringen av översvämningsrisker när det gäller Kumo älv
 • Tillstånd till undantag från artskyddet
  Tillstånd att avvika från bestämmelserna om fridlysta arter (miljo.fi)
 • Ordnande av verksamheten på Skärgårdshavets biosfärområde
    

Andra uppgifter som överskrider verksamhetsområdets gränser

 • Administrativ samordning av landsbygdsprogrammets projekt- och företagsstöd för vattenskydd och återvinning av näringsämnen på Egentliga Finlands, Satakunta, Nylands, Södra Österbottens, Österbottens och Norra Österbottens NTM-centralers områden
 • Strategisk planering, samordning, styrning och sammanjämkning i anslutning till invandring, integration och främjande av etniska relationer på Egentliga Finlands och Satakunta NTM-centralers områden. NTM-centralen i Egentliga Finland ingår också avtal med kommunerna på Åland om mottagning av flyktingar och fattar beslut om kommunplaceringar och om vissa avtal som gäller ersättningar.

Verksamhetsområde

Egentliga Finlands NTM-centrals verksamhetsområde består av landskapet Egentliga Finland. NTM-centralen i Egentliga Finland sköter ärenden som hör till ansvarsområdena för trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser även på Satakuntas område.

Egentliga Finland
Åboland: Kimitoön, Pargas
Salo: Salo, Somero
Loimaa: Aura, Koski TL, Loimaa, Marttila, Oripää, Pöytyä
Åbo: S:t Karins, Lundo, Masku, Mynämäki, Nådendal, Nousis, Pemar, Reso, Rusko, Sagu, Åbo
Nystadsregionen: Laitila, Gustavs, Pyhäranta, Tövsala, Nystad, Vehmaa

Satakunta
Raumo: Eura, Euraåminne, Raumo, Säkylä
Björneborg: Harjavalta, Huittinen, Kumo, Nakkila, Påmark, Björneborg, Ulvsby
Norra Satakunta: Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Sastmola, Siikainen

Uppdaterad: 19.01.2024