Lounais-Suomen vedet

Tietoa Lounais-Suomen vesiympäristöstä

Vesiasiaa - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa ympäristöasioista myös Satakunnan alueella

Ajankohtaista tietoa vesiympäristön tilasta, vedenpinnan korkeudesta, virtaamista ja tulvatilanteesta kaikille kiinnostuneille. Tiedon tuottavat Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä vesien tilaa tarkkailevat yritykset.

Kesäinen rantamaisema, jossa pitkä laituri.
© Jouko Lehmuskallio

Vesistöt ovat tärkeä osa Lounais-Suomea

Meri on Lounais-Suomessa läsnä niin Varsinais-Suomessa kuin Satakunnassakin. Saaristomeri on tärkeä osa Varsinais-Suomea ja Selkämeri Satakuntaa, ja molemmat merialueet ovat merkittäviä myös valtakunnallisesti. Järviä on Lounais-Suomessa vähemmän kuin muualla maassa keskimäärin, mutta ne ovat myös täällä elintärkeitä niin luonnon monimuotoisuudelle kuin ihmiselle. Kokemäenjokea lukuun ottamatta Lounais-Suomen joet ovat pieniä tai keskikokoisia, mutta ne ovat keskeinen osa maisemaa ja luontoa ja tärkeitä ihmiselle monin tavoin. Vettä on myös näkymättömissä maan sisässä. Lounais-Suomen pohjavesivarannot ovat suuret, mutta vaikeasti saavutettavissa.

Ravinteet kiihdyttävät rehevöitymistä

Lounais-Suomen pintavesien suurin ongelma on rehevöityminen. Rehevöityminen johtuu perustuotannon kasvusta, johon puolestaan on syynä vesiin päässeiden ravinteiden määrän lisääntyminen. Tärkeimmät rehevöittävät ravinteet ovat typpi ja fosfori. Rehevöityminen näkyy vesimaisemassa muun muassa lisääntyneinä leväkasvustoina, veden samenemisena ja rantojen  limoittumisena. Rehevöityminen lisää hajottajaeliöiden hapenkulutusta ja voi näin johtaa jopa happikatoihin, jotka oikein pahoiksi päästessään voivat aiheuttaa muun muassa kalakuolemia. Hapettomissa oloissa pohjaan kertynyttä fosforia – rehevöitymistä kiihdyttävää ravinnetta – alkaa liueta pohjasta takaisin veteen. Tätä kutsutaan sisäiseksi kuormitukseksi.​​​

Vesiensuojelun karttapalvelu 

Karttapalveluun on koottu vesiensuojelun kannalta keskeisiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kartta-aineistoja. Palvelu helpottaa eri alustoille tallennettujen kartta-aineistojen löytämistä ja päällekkäistä tarkastelua.

Kuvituskuva, Lounais-Suomen vedet

Päivitetty: 31.10.2023