Peltojen viljavuusluvut -hanke, tavoitteena viljelyvarmuus ja vesien hyvä tila

Peltojen viljavuustietojen hyödyntämisen kehittämishanke – hyöty sekä viljelijöille että vesienhoitoon

Peltomaisema, kuva: Anni Karhunen.

Hankkeen sisältö

Peltojen viljavuusluvut -hanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoima hanke, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää viljavuustietojen hyödyntämistä. Hankkeessa ohjataan viljelijöitä hyödyntämään viljavuustietoja entistä tehokkaammin viljelyn suunnittelussa, ja pitkäjänteisen viljelyseurannan kautta valitsemaan viljelytapoja ja -kasveja, jotka edesauttavat viljelyvarmuutta ja vesistökuormituksen vähenemistä. Hankkeessa selvitetään esimerkkitilojen kirjanpitotietojen avulla pitempiaikaisten viljelykäytäntöjen vaikutuksia maan ravinnepitoisuuksiin, kuten fosforiluvun kehitykseen. Lisäksi tarkastellaan yleisesti peltolohkojen kasvukuntoa ja viljelymaan rakennetta. Hankkeen tuloksista koostetaan neuvonnallista materiaalia viljelijöiden ja muiden toimijoiden käyttöön.

Hankkeen teemat:

  • viljavuustietojen hyödyntäminen
  • keinot maaperän riittävän ravinnepitoisuuden saavuttamiseen ja ylläpitämiseen
  • viljelyvarmuus ja vesien hyvä tila
  • maanparannusaineiden maaperävaikutusten seuranta
  • jaetun lannoituksen käytön edistäminen

Hankkeen kesto:

9/2022–9/2023

Lisätietoa:

Jenna Bergholm, [email protected], 029 502 2848

Hankkeen yhteistyökumppanien logot.

Päivitetty: 09.02.2023