Yhteistyöllä kalankasvatuksen ympäristökysymysten ratkaisua kohden

Tyyni meri. © Asko Sydänoja
Tyyni meri. © Asko Sydänoja

Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun haasteena ovat vesien- ja merenhoidon sekä kotimaisen ruokakalan viljelyn lisäämisen tavoitteiden ristiriidat. Kalankasvatuksen toimiala on onnistuneesti pienentänyt kuormitustaan pitkällä aikavälillä, mutta meren tila on samaan aikaan heikentynyt. Tilanne vaatii vesien- ja merenhoidon tuomien reunaehtojen selkeyttämistä sekä uusien toimintatapojen ja käytäntöjen kehittämistä, jotta pattitilanteesta päästään yhteisymmärryksellä eteenpäin. ELY-keskus pyrkii "Yhteistyöllä kalankasvatuksen ympäristökysymysten ratkaisua kohden" hankkeella parantamaan asiakaslähtöisyyttä ja ongelmien yhdessä käsittelyä, niin että ristiriitaa tuotannon ja ympäristön hyvän tilan tavoitteiden välillä voidaan lähestyä ratkaisuhakuisesti.

Hankkeen keskeiset tavoitteet

  • Hankkeen keskiössä on yhteistyöryhmä, johon on kutsuttu monialainen joukko toimijoita tutkijoista toiminnanharjoittajiin. Mukana ovat alustavasti ainakin aluehallintovirasto, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Suomen kalankasvattajaliitto ry, WWF, Luke, SYKE sekä toiminnanharjoittajia.

  • Yhteistyöryhmän avulla edistetään uusien ratkaisujen jalkauttamista sekä kehitystarpeiden tunnistamista.

Hankkeen tärkeimmät tulokset

  • Parempi yhteisymmärrys ympäristötavoitteiden saavuttamisen ja tuotantomäärien lisäämisen ristiriitaisuuden mahdollisista ratkaisuista sekä pysyvä toimintamalli yhteistyön jatkoa varten.

 

Aikataulu

1.2.2022 - 31.5.2023

Toteutus ja resurssit

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa hankkeen toteuttamisesta. Hanketta rahoittaa ympäristöministeriö 60 000 eurolla.

Lisätietoa:

Vesistöasiantuntija Maria Timonen (kalankasvatuksen ympäristönsuojelun erikoistumistehtävä)
[email protected], puh. 0295 022 951

Ylitarkastaja Mirva Wideskog (kalankasvatuksen ympäristönsuojelun erikoistumistehtävä) (virkavapaalla)
[email protected], puh 0295 022 962

Ylitarkastaja Veera Hauhia (järjestelyt)
[email protected], puh 0295 022 070

Ympäristönsuojeluyksikkö, Varsinais-Suomen ELY-keskus

Päivitetty: 02.03.2023