Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahanke

Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormituksen poistaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) Hot Spot -listalta.

Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahanke

Hankkeen sisältö

Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia ja luodaan suunnitelma Saaristomeren valuma-alueen maatalouden hajakuormituksen poistamiseksi HELCOM:in hot spot -listalta. Muina toteuttajina hankkeessa ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, MTK Varsinais-Suomi ja SLC Åboland. Hanke toteutetaan 4/2021−6/2022 välisenä aikana.

Saaristomeren hot spot -tiekarttahankkeessa selvitetään, täyttyvätkö kriteerit hot spotin poistolle vesien- ja merenhoidonhoidon toimenpiteiden ja kesäkuussa 2021 julkaistavan CAP-ohjelman strategialuonnoksen toimenpiteiden toteutuessa. Erityisesti arvioidaan sitä muodostavatko nykytoimenpiteet riittävässä määrin hot spotin poiston edellyttämät maatalouden hajakuormituksen hallinta- ja seurantaohjelmat ja ovatko ne riittäviä hajakuormituksen laskusuunnan aikaansaamiseksi ja ylläpitämiseksi. Hankkeessa kartoitetaan ja tunnistetaan lisäksi edellä mainittujen nykytoimenpiteiden toteutumisen pullonkauloja. Tuloksien, erityisesti pullonkaula-analyysin, perusteella laaditaan esitys mahdollisesti tarvittavista lisätoimenpiteistä ja niiden aikataulusta sekä kootaan tiekartta askelista kohti hot spotin poistamista ja poistohakemuksen jättämistä HELCOM:ille. Viestintä sekä pullonkaulojen poistoon ja toimeenpanoon osallistaminen ovat keskeisin osa hanketta, ja niiden painoarvo kasvaa hankkeen edetessä ollen keskeinen osa hanketta ja sen tiekarttatyötä.

Hot Spot -hankkeet työpaketit

Työpaketti 1

Vaihe 1: Arvio kriteerien täyttymisestä nykytoimenpiteillä
Arvioidaan Hot Spotin poistolle asetettujen kriteerien täyttymistä maatalouden vesiensuojelun nykyisillä toimenpiteillä.

Vaihe 2: Pullonkaula-analyysi
Selvitetään nykyisten vesiensuojelutoimien pullonkauloja sekä kehittämiskohtia.

Työpaketti 2

Tiekartta:
Kuvaillaan ja aikataulutetaan toimet, jotka tulee toteuttaa toimenpiteiden ja seurannan toteutumisen pullonkaulojen poistamiseksi, kriteereiden täyttämiseksi ja HELLCOM -Hot Spotin poistamiseksi.

Yhteistyössä:

Päivitetty: 04.11.2022