Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahanke

Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormituksen poistaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) Hot Spot -listalta.

Päivitetyt tiedot Saaristomeren hot spot -tiekarttahankkeesta ja Saaristomeri-ohjelmasta löydät Saaristomeri-sivustolta

 

Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahanke

Saaristomeren hot spot -tiekarttahanke on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima hanke, jossa selvitetään mahdollisuuksia ja luodaan suunnitelma Saaristomeren valuma-alueen maatalouden hajakuormituksen poistamiseksi HELCOM:in hot spot -listalta. Muina toteuttajina hankkeessa ovat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, MTK Varsinais-Suomi ja SLC Åboland. Hanke käynnistyi huhtikuussa 2021 ja jatkuu vuoteen 2025 asti.

Hanke vuosina 2021-2022

Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahankkeessa selvitetään, täyttyvätkö kriteerit hot spotin poistolle, jos vesien- ja merenhoidon toimenpiteet ja kesäkuussa 2021 julkaistavan CAP-ohjelman strategialuonnoksen toimenpiteet toteutuvat. Erityisesti arvioidaan riittävätkö nykytoimenpiteet hot spotin poistoon ja hajakuormituksen vähenemisen varmistamiseen. Hankkeessa kartoitetaan ja tunnistetaan lisäksi edellä mainittujen nykytoimenpiteiden toteutumisen pullonkauloja. Tuloksien, erityisesti pullonkaula-analyysin, perusteella laaditaan esitys mahdollisesti tarvittavista lisätoimenpiteistä ja niiden aikataulusta sekä kootaan tiekartta askelista kohti hot spotin poistamista ja poistohakemuksen jättämistä HELCOM:ille. Viestintä sekä pullonkaulojen poistoon ja toimeenpanoon osallistaminen ovat keskeisin osa hanketta, ja niiden painoarvo kasvaa hankkeen edetessä ollen keskeinen osa hanketta ja sen tiekarttatyötä.

Hanke vuosina 2023-2025

Maatalouden vesiensuojelun tiekartta valmistui kesäkuussa 2022.  Tiekartan valmistumisen jälkeen hanke sai jatkorahoitusta vuosille 2023-2025. Tiekartan valmistuttua hanke keskittyy tiekartan toimenpiteiden jalkautukseen. Vuoden 2022 lopulla järjestetyssä Tiekartan Kick off- tilaisuudessa tiekartan sisältöä esiteltiin Saaristomeren valuma-alueen maatalouden ja vesiensuojelun sidosryhmille sekä päättäjille. Samalla koottiin yhteen alueen hanketoimijoita kuulemaan hankkeiden rahoitusmahdollisuuksista. Kick off -tilaisuus sai jatkoa keväällä 2023 järjestetyssä Saaristomeren tilan tulevaisuus -seminaarissa, jossa esiteltiin Saaristomeren tilaa koskevaa uusinta tutkimustietoa. Samalla alueelliset maatalouden vesiensuojelun sidosryhmät, päättäjät sekä median edustajat pääsivät keskustelemaan meren tilaa koskevista tulevaisuuden tarpeista työpajoissa.

Toimenpiteiden jalkautusvaiheessa aktivoidaan ja avustetaan alueellisia vesiensuojelun ja maatalouden toimijoita vesiensuojelutoimenpiteiden toteutukseen. Hanketoimijoille tarjotaan tukea hankkeiden ideoinnissa, rahoituksen hakemisessa ja toteutuksessa. Lisäksi viljelijöille tarjotaan tietoa erilaisista mahdollisuuksista tehostaa vesiensuojelua satotasot huomioiden. Osana tiekartan toteutusta selvitetään myös uusien rahoitus- ja vaikutusmahdollisuuksien käyttöönottoa sekä keinoja tukea viljelijöitä vesiensuojelutoimenpiteiden tehostamisessa ja kohdentamisessa.

Hot Spot -hankkeet työpaketit

Työpaketti 1 (2021)

Vaihe 1: Arvio kriteerien täyttymisestä nykytoimenpiteillä
Arvioidaan Hot Spotin poistolle asetettujen kriteerien täyttymistä maatalouden vesiensuojelun nykyisillä toimenpiteillä.

Vaihe 2: Pullonkaula-analyysi
Selvitetään nykyisten vesiensuojelutoimien pullonkauloja sekä kehittämiskohtia.

Työpaketti 2 (2022)

Tiekartta:
Kuvaillaan ja aikataulutetaan toimet, jotka tulee toteuttaa toimenpiteiden ja seurannan toteutumisen pullonkaulojen poistamiseksi, kriteereiden täyttämiseksi ja HELLCOM -Hot Spotin poistamiseksi.

Työpaketti 3 (2023-2025)

Tiekartan toteutus:

Edistetään Maatalouden vesiensuojelun tiekartassa listattujen toimien toteutusta Saaristomeren valuma-alueella.

 

Yhteistyössä:

Päivitetty: 16.04.2024