Yhteistyössä

Vesistökunnostukset - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Tietoa verkostoista ja verkostoitumisesta sekä vesistökunnostusten vaiheista, avustushakemuksen laadinnasta ja rahoitusmahdollisuuksista

Oikopolut

Tietoa vesistöjemme tilan parantamisesta

Olemme koonneet nämä sivut erityisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen vesistökunnostajien tueksi. Löydät sivuilta tietoa alueen asiantuntijaorganisaatioista, muista kunnostustoimijoista ja rahoituskanavista sekä verkostoitumisesta, hankeprosessista ja hyvän avustushakemuksen laatimisesta. Tarkoituksena on tukea erityisesti vesistökunnostuksia suunnittelevia toimijoita, mutta sivusto tarjoaa mielenkiintoista tietoa kaikille vesistöjemme tilan parantamisesta kiinnostuneille.

Mitä vesistökunnostuksella tavoitellaan?

Vesistöjen kunnostamisen ja hoidon perimmäisenä tavoitteena on parantaa vesistön ekologista tilaa ja turvata hyvän tilan säilyminen. Kunnostustoimenpiteillä voidaan myös lisätä virkistyskäyttömahdollisuuksia, lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parantaa kalakantojen tilaa sekä luonnon- ja maisemansuojelua. Vesienhoidon tavoite perustuu lakiin, jolla toimeenpannaan EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi Suomessa. Tutustu: Vesienhoidon toimenpideohjelmat (etpo.fi)

Miksi verkostoituminen on tärkeää?

Onnistuneen kunnostuksen takana on usein laaja joukko eri toimijoita kuten paikallisia asukkaita, maa- ja vesialueiden omistajia, mökkiläisiä talkooväkeä, urakoitsijoita, asiantuntijoita sekä viranomaisia. Verkostoitumalla saat tietoa, neuvoja, vertaistukea ja yhteistyökumppaneita. Riittävän laaja ja varhainen verkostoituminen luo hyvän pohjan hanketyölle. 

Yhteystiedot

Ympäristöasioiden asiakaspalvelu / Varsinais-Suomen ELY-keskus
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Muualla verkossa

Päivitetty: 23.02.2023