Lounais-Suomen vedet

Tietoa Lounais-Suomen vesiympäristöstä

Vesiensuojelun karttapalvelu

Savijoen kumpuilevaa maastoa.Karttapalveluun on koottu vesiensuojelun kannalta keskeisiä Varsinais-Suomen ja Satakunnan kartta-aineistoja. Palvelu helpottaa eri alustoille tallennettujen kartta-aineistojen löytämistä ja päällekkäistä tarkastelua.

​​​​​Kartta-aineistoja voi hyödyntää vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelussa sekä vesiensuojelun kannalta keskeisten ympäristötekijöiden huomioimisessa. Palvelu pitää sisällään useita ympäristön tilaa ja herkkyyttä kuvaavia aineistoja, joita voidaan hyödyntää myös suojelutoimenpiteiden tehokkaassa kohdentamisessa.

Karttapalvelu on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Lounaistiedon toteuttama. Kartta-aineisto koostuu muun muassa ELY-keskuksen, Ruokaviraston, Suomen ympäristökeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kartta-aineistoista. Palvelussa on nähtävissä vesien ekologista tilaa, suojelualueita, maaperää, hallinnollisia rajoja ja peltolohkoja koskevaa aineistoa.

Vesieroosiomalli (RUSLE) karttapalvelussa.
Karttapalvelussa esim. Vesieroosiomalli (RUSLE).

Karttapalvelun käyttöohjeet

Kartta-aineistoja voi selata ja suodattaa ikkunan vasemmassa reunassa olevasta valikosta. Kartalla näkyviä kohteita klikkaamalla saa näkyviin karttatason selitteet ja aineiston metatiedot. Palvelusta löytyy lisäksi hakutoiminto, jolla kartan voi kohdentaa haluttuun sijaintiin, kuten kuntaan tai kiinteistöön. Lisäksi palvelu mahdollistaa esimerkiksi etäisyyksien ja pinta-alojen mittaamisen.

Vesiensuojelun karttapalvelu

Ylläpito ja yhteystiedot:
Varsinais-Suomen ELY-keskus ylläpitää Vesiensuojelun karttapalvelua.
Kysymykset, palautteet ja kehitysehdotukset: Elina Laurila, [email protected]

 

Päivitetty: 31.10.2023