Saaristomeren Hot Spot -tiekarttahanke

Saaristomeren valuma-alueen maatalouden kuormituksen poistaminen Itämeren suojelukomission (HELCOM) Hot Spot -listalta.

Saaristomeri-ohjelma

Hallitus hyväksyi 29.4.2021 puoliväliriihessä Saaristomeri-ohjelman. Ohjelman tavoitteena on vähentää Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitusta niin, että alue saadaan pois Itämeren suojelukomission (HELCOM) pahimpien kuormittajien hot spot -listalta viimeistään vuonna 2027. Saaristomeri-ohjelman ydinviesti on Saaristomeren valuma-alueen hajakuormitus. Ohjelmalle luodaan ministeritason seurantaryhmä, jolla on merkittävä rooli ohjelman viestinnässä.

Hot spot -tiekarttahanke muodostaa Saaristomeri-ohjelman ensimmäisen vaiheen. Hankkeessa luodaan tiekartta hajakuormituksen vähentämiseksi. Tiekartassa määritellään toimenpiteet ja aikataulu, jotka muodostavat suunnitelman Saaristomeri-ohjelman sisällöstä vuoteen 2027 asti. Tavoitteena on myös hakea Saaristomeren hot spot:in poistoa HELCOM:ilta vuoteen 2027 mennessä.

Valtioneuvoston uutinen

Puoliväliriihessä turvattiin luonnonsuojelun rahoitus, päätettiin Luontolahjani Suomelle -kampanjan jatkosta ja Saaristomeren tilan parantamisesta (valtioneuvosto.fi)

Merimaisema eteläiseltä Saaristomereltä