Navigointivalikko

Avustus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeille 

Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 8.2.-29.4.2022 välisenä aikana Etelä-Savon ELY-keskuksesta. Avustusta on tarjolla 2 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, yhdistykset, yritykset sekä muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. 

Hankehaussa rahoitetaan kehittämishankkeita, jotka kasvattavat suomalaista vesiosaamista, siihen perustuvaa liiketoimintaa sekä kansainvälistymistä.

Haku toteuttaa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa, joka on osa EU:n elpymisvälinettä (Recovery and Resilience Facility, RRF). Elpymisrahoituksella edistetään vesiosaamisen kasvua ja kansainvälistymistä. Globaalin vesialan liiketoiminnan arvoksi on arvioitu vuositasolla 400–500 mrd. euroa ja suunta on ilmastonmuutoksen myötä kasvava. Turvallisen veden tuotanto sekä jätevesien puhdistus ja hyödyntäminen on arvioitu kärkisijoille Suomen liiketoimintakasvumahdollisuuksista.

Video: Rahoitusinfo 2.2.2022 - Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen (YouTube.com)

Avustettavat hankkeet

Hakemuksia toivotaan erityisesti seuraavista aiheista:

1. Luodaan ja kehitetään toimijoiden yhteistyötä vesialalla

Yhteistyöllä tarkoitetaan mm. konsortioiden, alueellisten keskittymien, vesihuoltolaitosten sekä kansallisen klusterin ja muiden kumppanuusmallien toimintaa. Haaste on alan yritysten suhteellisen pieni koko ja rajattu tuote-, teknologia- ja palveluvalikoima. Tarvitaan osaamispohjalle rakentuvia kokonaisvaltaisia ratkaisuja tarjoavia konsortioita ja veturiyrityksiä. Vesialan kumppanuuksia on kehitettävä, jotta esimerkiksi tutkimuslaitosten ja yliopistojen sekä vesihuoltolaitosten osaamista saadaan osaksi konsortioita. Hankkeissa voidaan myös hyödyntää yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.

2. Edistetään toimijoiden edellytyksiä osallistua kansainväliseen toimintaan vesialalla

Vesihuoltopalvelut sekä vesivarojen hallinta ovat usein valtion ja kuntien vastuulla olevaa toimintaa, jonka vuoksi kansainvälistymisen edellytyksenä on usein, että julkinen sektori osallistuu vahvemmin yritysten kansainvälistymistoimintaan. Koska yritykset tuottavat palveluita vesihuoltolaitoksille kotimaassa, on myös vesihuoltolaitosten mukaan saaminen kansainvälisiin vientikonsortioihin tärkeätä konsortion tarjoaman kokonaisratkaisun uskottavuuden varmistamiseksi.

3. Edistetään ratkaisujen kehittämistä, testausta tai kansainvälistämistä vesialalla

Jotta suomalainen vesialan osaaminen pystyy tuottamaan ratkaisuja myös globaaleihin vesialan haasteisiin, tarvitaan investointeja kotimaisiin sekä kansainvälisiin hankkeisiin, jotka tuottavat uutta teknologiaa, menetelmiä ja palvelukonsepteja sekä toimivat referensseinä kansainvälistämiselle. Kohdan mukaiset hankkeet voivat tarjota ratkaisuja esimerkiksi vesihuollossa tai vesivarojen hallinnassa.

4. Vahvistetaan vesialan osaamista, kasvua ja kansainvälistymisedellytyksiä muilla kuin 1–3 kohdissa tarkoitetuilla tavoilla

Tavoiteltuja edellytyksiä voidaan ehdottaa vahvistettavan myös muilla tavoilla, esimerkiksi tiivistämällä yhteistyötä ja vuorovaikutusta myös vesialan toimijoiden ja muiden sektoreiden kesken, josta mm. energia- ja jätealan toimijoiden kanssa on lupaavia kokemuksia. Hankkeet voivat olla myös esimerkiksi vesiosaamis- ja kiertotalouskeskittymien välisiä tai yritysten vesivastuullisuutta edistäviä hankkeita.

Toimi näin

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Hakemus tulee jättää määräaikaan mennessä 29.4.2022 klo 16:15. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Aluehallinnon asiointipalvelu (sahkoinenasiointi.ahtp.fi)

Rahoitusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelussa. Täytä hakemus huolellisesti ja liitä siihen tarkempi hankesuunnitelma (pituus enintään 10 sivua). Lisätietoja avustuksesta sekä hakemisesta saat hakuohjeesta.

Hakuohje: Avustus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeille (pdf)

Kenelle ja millä ehdoin

Avustusta voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille ja näiden omistamille yhtiöille ja muille kuntaomisteisille toimijoille, yhdistyksille, yrityksille sekä muille yhteisöille lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö


Alueellista tietoa


Ota yhteyttä

Päivitetty: 05.10.2022