NTM-centralen i Nyland

Navigeringsmeny

uUD - Etusivu sv.

Kontaktuppgifter

vardagar kl. 8.00 - 16.15

Telefonväxel

0295 021 000

Postadress

PB 36, 00521 HELSINGFORS

Besöksadress 

Semaforbron 12 A, våning 2

Registraturen

NTM-centralen i Nyland
Registraturen
PB 36, 00521 HELSINGFORS

eFax: 0295020354

registratur.nyland@ntm-centralen.fi

Nyheter från regionen

Pressmeddelanden från regionen (till 23.9.2020)

Meddelanden till 23.9.2020
null Reparationen av raset på Kyläjokivägen (lv 11436) drar ut på tiden på grund av oförutsedda problem i marken (Nyland)

Reparationen av raset på Kyläjokivägen (lv 11436) drar ut på tiden på grund av oförutsedda problem i marken (Nyland)

Vägtrumman på Kyläjokivägen (lv 11436) i Nurmijärvi har rasat. Bron finns i ett område som lätt översvämmas, vilket kan ha orsakat raset. Reparationen av raset pågår men har visat sig vara svårare än väntat, eftersom områdets mark är oförutsägbar.

"Man har varit tvungen att förstärka marken. Dessutom går en elledning vid byggplatsen, vilket begränsar arbetsmetoderna", berättar NTM-centralens underhållsansvariga Tuomo Ratia.

Arbetet har därför gått långsammare än man ursprungligen bedömde. Den rasade trumman kan sannolikt repareras först före utgången av denna vecka.

Det är meningen att byta ut  den andra trumman som är i dåligt skick samtidigt, cirka 200 meter från raset.

"Man kommer åt den här trumman först när den rasade trumman har reparerats, eftersom passagen till platsen sker ovanpå den", konstaterar Ratia.

Det tar också cirka en vecka att reparera den andra trumman. Sålunda öppnas Kyläjokivägen för trafik först 2.10.2020.

Om arbetet blir klart tidigare öppnas vägen genast när arbetet är klart.

En omväg.

Mer information

NTM-centralen, underhållsansvarig Tuomo Ratia, tuomo.ratia(at)ely-keskus.fi

UUD Etusivu - Koronainfo

Hallituksen linjausten mukaisesti Uudenmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston henkilöstö palvelee asiakkaitaan pääsääntöisesti sähköisesti ja puhelimitse.