Navigeringsmeny
Yrkesbarometrar - Nyland

Yrkesbarometrar - Nyland

Yrkesbarometern är ett verktyg som används för att bedöma utbudet av och efterfrågan på arbetskraft och balansen mellan dem i olika yrken och på olika områden. Bedömningarna sträcker sig över den närmaste framtiden, det vill säga ett halvt år framåt från bedömningstidpunkten.

Bedömningarna i yrkesbarometrarna grundar sig på arbets- och näringsbyråns sakkunskap om den lokala arbetsmarknaden.

Barometern görs två gånger om året (april och september) på alla NTM-centralers områden. I Nyland görs bedömningarna på fyra områden:

  1. Hufvudstadsregionen
  2. Helsingfors ekonomiska region
  3. Borgå ekonomiska region och Lovisa ekonomiska region
  4. Raseborgs ekonomiska region.

Sammandraget utgör de bedömningen för hela Nyland.

Uppgifterna i yrkesbarometern kan utnyttjas till exempel inom arbetsförmedling, yrkesvägledning, informationstjänst, planering av yrkesutbildning och utarbetande av arbetsmarknadsprognoser.

Kontakt

[email protected]

YRKESBAROMETER 2013 (finsk)

Yrkesbarometer - Nyland 2013 - 2019 (på finska)

År 2019

I/2019

Nyland (pdf)
Hufvudstadsregionen (pdf)
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf)
Borgå ekonomiska region (pdf)

År 2018

II/2018

Nyland (pdf)
Huvudstadsregionen (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf)
Raseborg (pdf)
Borgå ekonomiska region (pdf)

I/2018

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregionen (pdf)  
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf) 
Borgå ekonomiska region (pdf)

År 2017

II/2017

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregionen (pdf)
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf) 
Borgå ekonomiska region (pdf)

I/2017

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregionen (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf) 
Borgå ekonomiska region (pdf) 

År 2016

II/2016

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregionen (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf)
Raseborg (pdf)
Borgå ekonomiska region (pdf)

I/2016

Nyland (pdf)
Huvudstadsregionen (pdf)
Helsingfors ekonomiska region (pdf)
Raseborg (pdf)
Borgå ekonomiska region (pdf)

År 2015

III/2015 oktober

Nyland (pdf)
Huvudstadsregionen (pdf)
Helsingfors ekonomiska region (pdf)
Raseborg (pdf)
Borgå ekonomiska region (pdf)

II/2015, maj

Nyland (pdf)
Huvudstadsregion (pdf)
Helsingfors ekonomiska region (pdf)
Raseborg (pdf) 
Borgå ekonomiska region (pdf)

I/2015, januari

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregion (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf)  
Borgå ekonomiska region (pdf) 

År 2014

III/2014, september

Nyland (pdf) 
Huvudstadsregionen (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf)  
Borgå ekonomiska region (pdf)  

II/2014, maj

Nyland (pdf)
Nyland, yrken (pdf) 
Huvudstadsregion (pdf) 
Helsingfors ekonomiska region (pdf) 
Raseborg (pdf) 
Borgå ekonomiska region (pdf)

I/2014, januari

Esbo (pdf)
Helsingfors (pdf) 
Östra Nyland (pdf) 
Mellersta Nyland (pdf) 
Västra Nyland (pdf)  
Norra Nyland (pdf) 
Raseborg (pdf) 
Nyland (pdf) 
Vanda (pdf) 

År 2013

III/2013, september

Nyland (pdf)
Nyland, yrkesbarometrarna (pdf)
Helsingfors (pdf)
Esbo (pdf)
Vanda (pdf)
Norra Nyland (pdf)
Västra Nyland (pdf)  
Mellersta Nyland (pdf)  
Raseborg (pdf)

II/2013, maj

Nyland (pdf) 
Nyland, yrkesbarometrarna (pdf) 
Helsingfors (pdf) 
Esbo (pdf) 
Vanda (pdf) 
Norra Nyland (pdf) 
Västra Nyland (pdf) 
Mellersta Nyland (pdf) 
Raseborg (pdf)

I/2013, januari

Nyland (pdf) 
Helsingfors (pdf) 
Esbo (pdf) 
Vanda (pdf) 
Norra Nyland (pdf) 
Västra Nyland (pdf)  
Mellersta Nyland (pdf) 
Raseborg (pdf)

Uppdaterad: 14.10.2020