Navigeringsmeny
Stödförintegration.fi

Stödförintegration.fi

Projektet Stödförintegration (ett AMIF-projekt), som pågår 2/2019–12/2020, förstärker samarbetet, dialogen och samordningen mellan den tredje sektorn och myndighetsaktörer och förbättrar kundhandledningens kvalitet bl.a. med hjälp av webbtjänsten stödförintegration.fi. 

Den riksomfattande tjänsten är en webbgemenskap för integrationsfrämjande aktörer. I tjänsten är det möjligt att söka och annonsera om integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet, till exempel språkklubbar, kamratgrupper samt mentor- och vänverksamhet. Webbtjänsten är avsedd för anställda och frivilliga som arbetar med integration.

Projektet stödjer aktörsnätverkens gemensamma planering och den gemensamma utvecklingen av regionala servicehelheter samt uppkomsten av partnerskap och nya samarbetsinitiativ på fältet för integration. Samarbetet förstärks till exempel med hjälp av olika verkstäder, seminarier och utbildningar som ordnas tillsammans med TE-byråer, läroanstalter och organisationer särskilt i Nyland och Birkaland.

Utifrån respons från användarna fortsätter projektet att utveckla användarvänligheten och innehållet av webbtjänsten stödförintegration.fi. Avsikten är också att md hjälp av öppna gränssnitt göra det möjligt att visa de uppgifter som utannonseras i tjänsten i andra webbtjänster. Projektet erbjuder utbildning och användarstöd om införandet av webbtjänsten stödförintegration.fi för organisationer som ordnar lågtröskelverksamhet och för aktörer som arbetar med handledning och rådgivning.

Projektet Stödförintegration deltar också i planeringen och genomförandet av den fortsatta utvecklingen inom arbets- och näringsministeriets partnerprogram för integration. Målet är att göra de integrationsstödjande lågtröskelaktiviteterna till en fastare strukturell del av helheten av integration till exempel med hjälp av förfaranden för kundhandledning, genom statens och kommunernas integrationssamarbete och med kundernas individuella integrationsplaner.

Projektet finansieras av Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och av arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration. Projektet administreras av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland.

Ytterligare information

Stödförintegration.fi
Invandring - stödförintegration.fi

 

Uppdaterad: 25.05.2022