Navigeringsmeny
Järjestöistä voimaa kotoutumiseen -hanke Uusimaa sv.

Projektet Styrka från organisationer inom integration (avslutad)

Avslutad 31.1.2019

I projektet Styrka från organisationer inom integration (Järjestöistä voimaa kotoutumiseen) stärker man tredje sektorns och myndighetsaktörernas samarbete, kompetens och dialog i integrationsfrämjande tjänster samt stöder utvecklingen av den gemensamma planeringen av aktörsnätverk och regionala servicehelheter.

I projektet genomförs tillsammans med kommunerna för regionens utgångspunkter lämpliga åtgärder och evenemang vars mål är att skapa modeller och verktyg för att bilda partnerskap inom organisations- och kommunsamarbetet samt stödja utvecklingsprocesserna för kommunens eget organisationssamarbete. Projektet erbjuder även utbildning som siktar till att utveckla arbetets kvalitet och öka förståelsen mellan aktörer som producerar tjänster och funktioner ur olika utgångspunkter.

I projektet utvecklas en riksomfattande e-tjänst (stodforintegration.fi) för att underlätta handledningen av kunder till integrationsfrämjande tjänster. Den elektroniska organisationsportalen är ett verktyg för yrkesutbildade personer inom handledning och rådgivning som i framtiden gör det enklare och snabbare att hitta integrationsfrämjande funktioner i varje region.

Projektet finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) och förvaltas av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Projektet genomförs under perioden 5/2017–1/2019.

Mer information

 

Uppdaterad: 29.10.2020