Innehållsområden

Målet med helheten Fungerande vardag för invandrade är att avlägsna hinder för deltagande och bättre utnyttja invandrarnas potential bl.a. på arbetsmarknaden, stärka utbildningssystemets förmåga att svara på invandrarbefolkningens behov samt främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen. Temat består av fyra innehållsområden där det ordnas en riksomfattande projektansökan. Dessa innehållsområden är:
1. Delaktighet i arbetslivet för föräldrar som länge skött barn hemma

2. Stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål i övergången till arbetslivet och i arbetslivet

3. Språkligt stöd för personer med ett främmande språk som modersmål (kommer inom kort)

4. Stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål inom basservice (kommer inom kort)

Uppdaterad: 11.06.2024