Kungörelser

NTM-centralernas regionala kungörelser fås genom att välja önskat område under rubriken Välj område upp till höger.

Regional information


Kungörelser  – Nyland

På denna sida publicerar ELY-centralen i Nyland sina kungörelser. Om sidan är tom, har ämbetsverket för tillfället inga aktuella kungörelser.

 

Näringar, arbetskraft och kompetens

Trafik och infrastrukturs 

Miljö och naturresurser

MKB-projekt

Sanering av förorenad mark

Buller och skakning

Grundvattenområden

Kungörelsen om recipientkontroll

  • Helen Ab, Helsingfors stads byggnadskontor, Stara Helsingfors stads byggtjänst, Nordsjö Golfbana Ab, Helsingfors stads fastighetskontor, Helsinki: Samordnade recipientkontrollprogrammet av lak-, grund- och ytvatten i Nordsjöområdet,  Kungörelse och Beslut (på finska)
  • Trafikverket och Vanda stad, Ringbanas kontroll:  Kungörelse  och Kontrollprogram (på finska)

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela

Genvägar