Goda befolkningsrelationer

Goda relationer mellan befolkningsgrupper och jämlikhet är förutsättningar för integration. År 2023 inledde arbets- och näringsministeriet projektet Goda befolkningsrelationer, som bereddes i samarbete med NTM-centralen i Nyland och justitieministeriet. Projektet är en fortsättning på ett pilotprojekt för främjande av goda befolkningsrelationer som finansierades av justitieministeriet (18.10.2021–30.6.2023). Inom pilotprojektet verkställdes handlingsprogrammet Ett jämlikt Finland.

Målet med projektet Goda befolkningsrelationer är att stärka främjandet av goda relationer mellan befolkningsgrupper som en del av det integrationsfrämjande arbetet på riksnivå, regionalt och lokalt, så att kommunernas förutsättningar att ta emot flyktingar stärks. I projektets arbete ingår genomgående verksamhet mot rasism för att främja goda relationer mellan befolkningsgrupper.

Projektet stöder

 • kommunerna och NTM-centralerna i deras uppgifter i anslutning till främjandet av goda befolkningsrelationer enligt lagen om främjande av integration
 • expertrollen i främjandet av goda befolkningsrelationer inom medborgarorganisationer, läroanstalter och andra aktörer
 • kommunernas aktiva roll i främjandet och uppföljningen av goda befolkningsrelationer och integration
 • verkställandet av regionala verksamhetsplaner
 • spridning av god praxis och verksamhetsmodeller samt nätverkande mellan aktörerna

Projektets målgrupper är experter på främjande av likabehandling och arbete mot rasism, experter på stöd för integration, experter på konfliktlösning och medling, experter på brottsbekämpning och andra som är intresserade av ämnet.

Funktioner:

 1. Datainsamlingar om befolkningsrelationernas tillstånd på lokal nivå och möten för lokala beslutsfattare där den insamlade informationen behandlas
 2. Modellering av datainsamlingar och avslutningstillfällen för lokala aktörer
 3. Stöd för utarbetandet och verkställandet av regionala verksamhetsplaner
 4. Sparring av organisationernas funktioner i främjandet av befolkningsrelationer
 5. Årligt forum för goda befolkningsrelationer
 • Kajana 28.–29.5.2024
 1. Årlig lägesbild av befolkningsrelationerna i Finland
 2. Möten/evenemang som stöd för riksomfattande, regionala och lokala aktörer

 

Funktioner som främjar projektets mål upphandlas som köpta tjänster från organisationer som stöder integration, främjar likabehandling eller bekämpar rasism. Organisationer och andra aktörer kan även genomföra funktioner som planerats i verksamhetsplaner i partnerskap som köpta tjänster.

 

Kontaktuppgifter till de anställda inom projektet Goda befolkningsrelationer:

 • Nexhat Beqiri, specialplanerare, 0295 021 028, nexhat.beqiri(at)ely-keskus.fi
 • Valeria Komina, planerare, 0295 021 350, valeria.komina(at)ely-keskus.fi

 

Projektet Goda befolkningsrelationer är en del av arbets- och näringsministeriets handlingsprogram för anvisande av flyktingar till kommuner och integrationsstöd (framöver Handlingsprogrammet för anvisande till kommunerna). Finansieringen kommer från Asyl-, migrations- och integrationsfondens (AMIF) separata anslag för vidarebosättning.

Arbetsrum för projektet Goda befolkningsrelationer på partnerskapsplattformen

 

 

 

Genvägar

Linkedin

 

HSV Tietosuojaseloste

Uppdaterad: 22.02.2024