Navigeringsmeny
Finland – mitt hem

Logo: Hävkraft från EU 2014-2020.Europeiska socialfonden -logo.Finlad - mitt hem -logo och texten "Stig in. Det lönar sig."
Finland –  mitt hem

Projektet Finland – mitt hem sammanför experter som arbetar med invandrare till ett nätverk som genomför integreringstjänster av allt högre kvalitet och med allt bättre effektivitet runt om i Finland.

I projektet utvecklas de tjänster och processer som främjar invandrarnas integration. Projektet består av två delar som stöder varandra: En bra start och En bra stig.

I projektdelen En bra start utarbetas en nationell servicemodell för den inledande integrationsfasen genom pilotverksamhet.

I projektdelen En bra stig stärks effekten av det lokala integrationsarbetet med hjälp av regionalkoordinatorer.

Projektet, som är riksomfattande, finansieras av Europeiska socialfonden och genomförs 2015–2020 och administreras av NTM-centralen i Nyland.
 

Kontakt information

  • Projektledare Ilona Korhonen, ilona.korhonen@ntm-centralen.fi,  0295 020 972
  • Projektsakkunnig Laura Ruuskanen, En bra start, laura.ruuskanen@ntm-centralen.fi, 0295 020 939
  • Projeltplanerare Jaakko Vehkaperä, jaakko.vehkapera@ntm-centralen.fi, 0295 021 383

Regionkoordinatorer

  • Norra Österbotten och Kajanaland: Tanja Tammimies, tanja.tammimies@ely-keskus.fi, 0295 020 959
  • Österbotten och Södra Österbotten: Maarit Ojala, maarit.ojala@ely-keskus.fi, 0295 020 938
  • Birkaland och Mellersta Finland: Katariina Tcheuffa, katariina.tcheuffa@ely-keskus.fi, 0295 020 946
  • Egentliga Finland och Satakunta: Päivi Ruotsala, paivi.ruotsala@ely-keskus.fi, 0295 020 992
  • Nyland, Tavastland och Sydöstra Finland: Nexhat Beqiri, nexhat.beqiri@ely-keskus.fi, 0295 020 965
Genvägar

NYHETSBREV

PROJEKTETS PUBLIKATIONS OCH PRODUKTER:

Ymmärrä Suomea -videosarjan tekstit ruotsiksi

Ymmärrä Suomea on seitsemänosainen, maahanmuuttajille suunnattu opetusvideosarja suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista. Videot ovat katsottavissa Kotona Suomessa -hankkeen Youtube-kanavalla. Videot on laadittu suomen ja ruotsin lisäksi kuudella kielellä. Videoiden ruotsinkieliset tekstit löydät alta. Niitä voi käyttää esimerkiksi videoihin perustuvien tehtävien tekemisessä.

Kotona Suomessa -tuotekortit 

Nämä tuotekortit on tuotettu Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallisessa Kotona Suomessa -hankkeessa. Tuotekortit perustuvat hankkeen vuosina 2015-2020 järjestämille, hyviksi havaituille tilaisuuksien konsepteille/malleille. Tuotekorteissa on kuvattu kolme erilaista koulutusta ja kaksi muuta tilaisuutta, ja niiden on tarkoitus toimia vastaavien tilaisuuksien järjestämisen tukena. Tuotekortteihin pääset tästä.