Partnerskap i integration (ESF+)

Partnerskap i integration är ett riksomfattande projekt som koordinerar helheten Fungerande vardag för invandrade i Europeiska socialfondens program Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027.

Partnerskap i integration är strukturen för nätverkande, kommunikation och det stöd som behövs för projekt som finansieras av helheten. I projektet arbetar fem personer; en projektchef och en projektplanerare som arbetar vid NTM-centralen i Nyland samt tre koordinatorer på olika håll i landet, som var och en har sitt eget tematiska specialiseringsområde. Koordinatorernas specialiseringsområden och placeringsorter längre ner.

Målet med helheten Fungerande vardag för invandrade är att avlägsna hinder för deltagande och bättre utnyttja invandrarnas potential bl.a. på arbetsmarknaden, stärka utbildningssystemets förmåga att svara på invandrarbefolkningens behov samt främja delaktighet, likabehandling och jämställdhet mellan könen. Temat består av fyra innehållsområden där det ordnas en riksomfattande projektansökan. Dessa innehållsområden är: 

 1. Delaktighet i arbetslivet för föräldrar som länge skött barn hemma
  Kotona lapsia hoitavien vanhempien työelämäosallisuus -pilottihankkeet (pdf. på finska)
 2. Stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål i övergången till arbetslivet och i arbetslivet
 3. Stödjande av kunder med ett främmande språk som modersmål inom basservice och
 4. Språkligt stöd för personer med ett främmande språk som modersmål

 

Utvecklingsarbetet i sin helhet sker enligt partnerskapsprincipen med finansiering från arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet. 

Partnerskap i integration är ett av fem strategiska projekt som har en viktig roll när det gäller att uppnå målen i Ett förnybart och kompetent Finland 2021–2027-programmet inom EU:s regionalpolitik och strukturpolitik.

Läs mer om de strategiska projekten: Strategiska projekt | Strukturfonder


Kontaktuppgifter till de anställda inom projektet Partnerskap i integration:

 • Ilona Korhonen, projektchef, ilona.korhonen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 320
 • Lotta Savolainen, koordinator/sysselsättning, NTM-centralen i Sydöstra Finland, lotta.savolainen(at)ely-keskus.fi, 0295 029 094
 • Ritva Mertaniemi, koordinator/delaktighet, NTM-centralen i Österbotten, ritva.mertaniemi(at)ely-keskus.fi, 0295 021 304
 • Veera Väisänen, koordinator/kompetens, NTM-centralen i Norra Österbotten, veera.m.vaisanen(at)ely-keskus.fi, 0295 038 162
 • Lauren Stevens, projektplanerare, lauren.stevens(at)ely-keskus.fi 0295021329

​​​​​​


Partnerskap i integration | LinkedIn

LinkedIn

Haku avoinna: Vieraskielisten kielellinen tuki (ESR+)

Hämeen ELY-keskuksessa on nyt haettavana rahoitusta valtakunnallisessa teemassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: Työ, osaaminen ja osallisuus. Haku toteutetaan ajalla 15.1.-2.4.2024.

Haku kohdistuu valtakunnallisen teeman sisältöosioon Vieraskielisten kielellinen tuki. Sisältöosio toteutetaan Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (ESR+) toimintalinjassa 4. Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi, erityistavoitteessa 4.2. Uutta osaamista työelämään.

Hakuilmoitus

Hankkeen julkaisuja ja tuotteita

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Uppdaterad: 21.02.2024