Navigeringsmeny
Anvisningar, blanketter och kontaktuppgifter för utbetalningen_Nyland

Anvisningar, blanketter och kontaktuppgifter för utbetalningen

NTM-centralen i Nyland behandlar ansökningarna om utbetalning av projektstöd, investeringsstöd och företagsstöd för landsbygden.

Bekanta dig med stödbeslutet och anvisningarna nedan innan du gör en ansökan om utbetalning. En omsorgsfullt ifylld ansökan om utbetalning påskyndar behandlingen av ansökan.

Ansökan om utbetalning av stöd görs elektroniskt i Hyrrä-tjänsten.

Projektstöd för utveckling av landsbygden
Företagsstöd för landsbygden

Investeringsstöd för jordbruk   

Om det uppstår frågor om ifyllandet av ansökan om utbetalning, kontakta NTM-centralen eller Leader-gruppen.

Utbetalningen vid NTM-centralen i Nyland:

Nylands Leader-grupper:

 

Projektstöd för utveckling av landsbygden

Ihmisiä pellolla.

Ansökan om utbetalning av projektstöd ska göras minst en gång om året. Om projektet pågår högst 24 månader kan stödet ansökas om att betalas ut på en gång. Den sista betalningsposten ska sökas senast fyra månader efter det att tiden för genomförande av projektet har löpt ut. I fråga om semesterpenning, -lön eller -ersättning som eventuellt betalas efter slutbetalningen, kan stödet sökas inom en månad efter att semesterpenningen, -lönen eller -ersättningen har betalats.

Vid tillståndspliktiga bygginvesteringar bifogas kommunens byggnadstillsynsmyndighets protokoll över slutsyn till ansökan om slutbetalning.

I checklistan har de viktigaste aspekterna i anslutning till utbetalningen av projektstöd sammanställts. Närmare information om utbetalningen av projektstöd finns i handböckerna. Vi rekommenderar att man använder blanketterna när man gör en ansökan om utbetalning.

Checklista

Checklista för utbetalning av projektstöd.docx

Anvisningar

Att lägga platsinformation för bilder.pdf

Blanketter

B1, utredning av projektpersonalens arbetstid och utbetalda löner.xls
B2, utredning av projektpersonalens semesterlöner och -pengar.xls
3320L, reseräkning 2020.xls
3320L, reseräkning 2019.xls
3320L, reseräkning 2021.xls
3320L, reseräkning 2022.xls
3320L, reseräkning 2023.xls

3321L, timjournal.xls
3322L, timjournal för arbete utfört utan vederlag.xls


Företagsstöd för landsbygden  

Espoon Nuuksio.

Investeringsstöd för företag betalas i högst fyra poster. Den sista betalningsposten ska sökas senast fyra månader efter det att tiden för genomförande av projektet har löpt ut.

Nyetableringsstödet betalas i minst två och högst tre poster.

En förutsättning för betalning av stödet är att utgiften är faktisk. Den sista posten kan betalas ut när projektet har genomförts i sin helhet.

Vid tillståndspliktiga bygginvesteringar bifogas kommunens byggnadstillsynsmyndighets protokoll över slutsyn till ansökan om slutbetalning.

Vi rekommenderar att man använder blanketterna när man gör en ansökan om utbetalning.

Checklista

Checklista för utbetalning av företagets investeringsstöd.doc
Checklista för utbetalning av företagets nyetableringsstöd.doc

Anvisningar

Att lägga platsinformation för bilder.pdf

Blanketter

3321L, timjournal.xls
3305ind, företagsstödets indikatorblankett.pdf


Investeringsstöd för jordbruk    

Pieni mylly, kuvassa käsi, jossa on viljaa.

Investeringsstöd för jordbruk betalas i högst fem poster. Tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats för byggnadsinvesteringar får lyftas i högst fem poster. Vi rekommenderar att man ansöker om investeringsstöd och tillstånd att lyfta räntestödslån samtidigt (egen ansökan för vardera).

Den första ansökan om investeringsstöd och tillstånd att lyfta lån ska lämnas in under den tid investeringen genomförs. Den sista ansökan om investeringsstöd och tillstånd att lyfta lån ska lämnas in senast två månader efter att tiden för genomförandet har löpt ut. Investeringen ska ha genomförts i enlighet med stödbeslutet innan ansökan om slutbetalning lämnas in.

Vid tillståndspliktiga bygginvesteringar bifogas kommunens byggnadstillsynsmyndighets protokoll över slutsyn till ansökan om slutbetalning.

Vi rekommenderar att man använder blanketterna när man gör en ansökan om utbetalning.

Checklista

Checklista för utbetalning av jordbruksinvestering.doc


Anvisningar

Att lägga platsinformation för bilder.pdf

Blanketter

506, timjournal.doc
509, protokoll över utfört dräneringsarbete.doc
515, protokoll fört på dräneringsplatsen vid dräneringsarbete.doc
2322L, expertutredning om användning av eget virke och/eller egna marksubstanser.doc
2331, en förteckning enligt verifikat med en sammanställning av de stödberättigande kostnader.doc

 

Uppdaterad: 16.01.2023