Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna

Du kan läsa mer om våra olika tjänster på vår webbplats:

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet för landsbygdsprogrammet får du information om aktuellt finansiering och utbetalning av jordbruksinvesteringar, startstöd för unga odlare och landsbygdens företagsstöd. Dessutom innehåller nyhetsbrevet berättelser om projekt som finansieras genom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Uppdaterad: 05.12.2022