Vill du få information om integrationsarbetet?

NTM-centralen i Nyland ger ut ett nyhetsbrev om integrationsarbetet och har två e-postsändlistor som riktar sig till dem som jobbar med integration. Stödförintegration.fi och Osallisena kotoutumista edistävien palveluiden tuottamisessa-projektet, som samordnas av NTM-centralen, har också egna nyhetsbrev.

Nyhetsbrev

Nyhetsbreven om integrationsarbetet ges ut på finska.

Nylands NTM-centrals nyhetsbrev om integrationsarbetet

I nyhetsbrevet berättas om integrationsarbetet vid NTM-centralen i Nyland. Brevet utkommer med ca två månaders mellanrum och sammanställs av NTM-centralens experter på integrationsarbete.

Stödförintegration.fis nyhetsbrev

NTM-centralen i Nyland samordnar och administrerar webbtjänsten stödförintegration.fi som är ett gemensamt arbetsredskap för anställda och frivilliga som arbetar med integration. Du kan prenumerera på stödförintegration.fis nyhetsbrev genom att skicka en förfrågan till adressen kotoutumisentukena(at)ely-keskus.fi.

E-postsändlistor för integrationsarbetet

Nylands NTM-centrals e-postsändlistor förmedlar information om aktuella ärenden inom integrationsarbetet vid olika aktörer. Den ena av sändlistorna riktar sig till aktörer i tredje sektorn och den andra till myndighetsaktörer. Vem som helst kan ändå ansluta sig till båda listorna.

Du kan be att få ditt eget meddelande utskickat via listan genom att skicka en förfrågan till: kumppanuus.uusimaa(at)ely-keskus.fi.

Vi ber att information om lågtröskelverksamhet och evenemang och utbildningar för anställda och frivilliga som arbetar med integration läggs ut i webbtjänsten stödförintegration.fi. Via sändlistorna förmedlas inte information om integrationsfrämjande lågtröskelverksamhet. Reklam om evenemang och utbildningar för sakkunniga förmedlas via sändlistorna efter att de först har annonserats på stödförintegration.fi.

 

Uppdaterad: 26.01.2023