Arbets- och utbildningsrelaterad invandring - Talent Boost

Vi deltar i genomförandet av det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost i våra egna regioner. Vår verksamhet styrs av de kvalitativa och kvantitativa mål för arbets- och utbildningsrelaterad invandring som fastställts i det nationella åtgärdsprogrammet Talent Boost.

Vi främjar lockandet och sysselsättningen av experter särskilt genom att utveckla internationella rekryteringsmodeller och förutse kompetensbehov. Vi finansierar projekt som verkställer målen i åtgärdsprogrammet Talent Boost regionalt. Vi följer upp och utvecklar utbildning som riktar sig till företags- och personkunder och som främjar sysselsättningen av experter och internationaliseringen av arbetsplatserna. Vi främjar invandringen av internationella experter och utnyttjandet av kompetens i företagens tillväxt och internationalisering (Team Finland-servicerådgivning).

Vi samarbetar med AN-byråer, läroanstalter och högskolor, aktörer i kommuner och städer samt med företag.


Regional information


Uppdaterad: 18.01.2024