Navigeringsmeny
Palkkaturva chatbot

Fordringar som betalas enligt lönegarantin - ingressi

Fordringar som betalas enligt lönegarantin

Betalning enligt lönegarantin kan erläggas för alla på arbetsförhållande grundade fordringar som arbetsgivaren är skyldig att betala sina arbetstagare.

Betalning enligt lönegarantin kan erläggas för följande fordringar:

  • ordinarie lön (månads-, tim-, betings- eller provisionslön)
  • semesterlön och -ersättning
  • semesterpremie och semesterpenning
  • ersättning för arbetstidsförkortning (pekkanendagar)
  • lön för uppsägningstid
  • lön för väntetid
  • verktygs- och reseersättning
  • dagpenningar
  • skadestånd som baserar sig på arbetsförhållandet
  • tillgodohavande i arbetstidsbank

Detta är inte en komplett förteckning. Villkoren för betalning av andra fordringar avgörs från fall till fall.


Regional information


Uppdaterad: 16.01.2024