Integrationsutbildning

Integrationsutbildningen är en cirka ett år lång utbildning riktad till invandrare som nyligen har flyttat till Finland. Utbildningens viktigaste innehåll är studier i finska/svenska, studier i samhälls- och arbetslivsfärdigheter och utarbetande av en plan för arbete eller fortsatta studier.

Vid NTM-centralerna upphandlar vi integrationsutbildning som genomförs som arbetskraftsutbildning. Den är avsedd för arbetssökande invandrare i integrationsskedet.  I mån av möjlighet kan också invandrare som bott en längre tid i Finland väljas till utbildningarna, om det finns plats i grupperna. I viss mån ordnas också utbildningar som förbättrar kunskaperna i finska/svenska och arbetslivsfärdigheterna särskilt för invandrare som bott lite längre i Finland. Klienten kan till en början hänvisas till en bedömning av utgångsnivån för språkkunskaperna och utifrån den hänvisas han eller hon till en lämplig grupp inom integrationsutbildningen.

NTM-centralerna upphandlar integrationsutbildning som ordnas som arbetskraftsutbildning på basis av anbudsförfaranden som följer lagstiftningen om offentlig upphandling. Riksomfattande rekommendationer har utarbetats för upphandling av integrationsutbildning. Du kan bekanta dig med rekommendationerna.

Rekommendationer för upphandling av integrationsutbildning (doria.fi, på finska)

Om du vill veta mer om utbildningens innehåll kan du bekanta dig med Utbildningsstyrelsens grunder för läroplanen.

Integrationsutbildning (oph.fi)


Regional information


Uppdaterad: 04.07.2023